voorspelde verdeling van voorspelde waarden

voorspelde verdeling van voorspelde waarden