SmartForecasts vs. Smart Demand Planner

Kies de juiste oplossing voor u

SmartForecasts®-cloud


 

SmartForecasts®-cloud is een oplossing voor statistische prognoses die een statistisch verantwoorde, objectieve basis biedt voor uw verkoop- en operationele planningsproces (S&OP). SmartForecasts selecteert automatisch de meest nauwkeurige prognosemethode, stelt gebruikers in staat om statistische en door de gebruiker gedefinieerde modellen te verfijnen, maakt prognoses en historische overrides mogelijk en meet automatisch prognosefouten en -bias.

Als je moet: 

Maak statistische prognoses voor producten of producten x locatie.

Pas prognose-overschrijvingen toe om uw zakelijke kennis weer te geven.

Push automatisch productprognoses naar uw ERP om MRP en/of aanvulling te stimuleren.

Meet de nauwkeurigheid van de prognose.

Implementeer snel een beproefde oplossing tegen lage initiële en doorlopende kosten. 

 

Dan is SmartForecasts dat wel

de juiste app voor jou!

Smart Vraagplanner™ 


 

Slimme Vraagplanner™ is een oplossing voor vraagplanning op basis van consensus. U kunt nauwkeurige prognoses maken voor elk niveau van uw producthiërarchie. De collaboratieve workbench maakt het mogelijk om prognose-overrides te importeren, toe te passen en goed te keuren door geautoriseerde gebruikers die het consensusplan aansturen. De nauwkeurigheid van prognoses wordt op elk niveau gemeten, waardoor de best mogelijke prognose wordt geleverd aan het bedrijf, zowel op totaal- als op artikelmixniveau.

Als je moet: 

Voorspelling op meerdere niveaus van een producthiërarchie.

Importeer externe prognoses.

Verwachte vraag per klant.

Ontwikkel een consensusvoorspelling door feedback van meerdere belanghebbenden te combineren.

Implementeer een in de praktijk bewezen oplossing voor vraagplanning die S&OP stimuleert.

 

Dan Slimme Vraagplanner

is het juiste systeem voor jou!

Belangrijkste kenmerken SmartForecasts Cloud Smart Demand PlannerGegevens importeren/exporteren/prognosecadans

API-gebaseerde integraties met ondersteunde ERP-oplossingen X X
Op bestanden gebaseerde integraties X X
Sla prognoseresultaten op in ERP of op een gedeelde locatie op aanvraag op aanvraag
Historische bucketing en updatefrequentie Maandelijks Wekelijks, maandelijks, driemaandelijks
Gegevenscapaciteit & -beheer

Aantal ondersteunde tijdreeksen 50,000 Onbeperkt
Conversies van maateenheden Standaard maateenheid Aanpasbaar
Voorspellingsmethoden en automatisering

Automatisch gegenereerde "hands off" prognoses één keer per maand een keer per week of maandelijks
On-demand statistische prognoses X X
Breed scala aan statistische prognosemethoden X X
Automatische "best pick" modelselectie X X
Specificatie van aangepast model X X
Trenddempend X X
Niet-statistische methoden (bijvoorbeeld hetzelfde als vorig jaar, gemiddelde, hetzelfde als vorige maand, enz.) X X
Functies voor prognosebeheer

Wijziging van historische perioden en te gebruiken startdata X X
Wijziging van te gebruiken verwachte einddatums X X
Automatisch opslaan van overrides X X
Automatische archivering van statistische prognoses X X
Vergelijk meerdere gearchiveerde prognoses X X
Filteren en sorteren X X
Overrides voor het toevoegen van oordeel aan prognoses

Voorspelling overschrijft in tabel en grafisch X X
Historische opheffingen in tabel en grafisch X X
Negeer opmerkingen met auditrapporten X X
Voorspellingsrapportage en nauwkeurigheid

Numerieke rapporten en grafische weergaven X X
Opname van geschiedenis en/of voorspelde waarden X X
Voorspelling vs. actualiteit X X
Voorspelling versus prognoses X X
Voorspellingsbias X X
Voorspelling op meerdere niveaus en consensus

Sla meerdere versies van de prognose op X X
Bekijk prognoses van collega's en breng wijzigingen aan X X
Voorspelling op meerdere niveaus (per gezin, regio, groep, enz.) Alleen product x locatie Volledig aanpasbare hiërarchieën
Prognoses op klantniveau
X
Draaibare hiërarchieën (wijzig roll-ups in een oogwenk)
X
Tijd hekken
X
Projectaggregatie (combineert projecten tot een hoofdproject)
X
Importeer externe prognoses vanuit Excel
X
Geavanceerd gegevensbeheer

Productvervanging (oude items koppelen aan nieuwe) Supersessie beheerd in ERP Aanpasbaar
Combineer klanten met een laag volume en andere tijdreeksen in de categorie "alle overige".
X
Combineer vraag van meerdere locaties naar de gewenste locatie
X
Importeer en toon toekomstige verkooporders
X
Data Transformaties
X
Vraag geschiedenis samenstelling Standaard transactiesoorten Aanpasbaar

Slimme IP&O-klanten realiseren routinematig een jaarlijks rendement van 7 cijfers door minder spoed, meer verkopen en minder overtollige voorraad, terwijl ze tegelijkertijd een concurrentievoordeel behalen door zich te onderscheiden op het gebied van verbeterde klantenservice. Registreer u hier om een opgenomen webinar te zien waarin het platform voor vraagplanning en voorraadoptimalisatie van Smart wordt geprofileerd:  https://smartcorp.com/smartipodemo/

Smart IP&O optimaliseert inventaris en verbetert forecasting nauwkeurigheid

Uw ERP beveelt elke dag leveranciersorders, productietaken en voorraadoverdrachten aan op basis van door de gebruiker gedefinieerde demand forecasts en voorraadparameters. Weet u bij het wijzigen van deze parameters wat de impact zal zijn op het klantenservice level en de voorraadinvestering? Weet u wat uw historische voorraad en service level prestaties zijn geweest? Wat is het waarschijnlijk in de toekomst? Smart IP&O geeft antwoord op deze vragen en meer. Het stelt het managementteam in staat om beleid vorm te geven om aan de bedrijfsdoelstellingen te voldoen, terwijl het planningsteam in staat wordt gesteld om voorraadverminderingen, verbeteringen van het service level en operationele efficiëntie te stimuleren.

Registreer om de volledige demo te bekijken

  Uw naam *

  Bedrijfsnaam *

  Werk email *

  Werktelefoon


   Klanten die onze demand en inventory forecasting software gebruiken

  MRO- en aftermarket-reserveonderdelen

  Productie

  Verdeling