Make AI-Driven Inventory Optimization an Ally for Your Organization
In this blog, we will explore how organizations can achieve exceptional efficiency and accuracy with AI-driven inventory optimization. Traditional inventory management methods often fall short due to their reactive nature and reliance on manual processes. Maintaining optimal inventory levels is fundamental for meeting customer demand while minimizing costs. The introduction of AI-driven inventory optimization can significantly reduce the burden of manual processes, providing relief to supply chain managers from tedious tasks. With AI, we can predict demand more accurately, reduce excess stock, avoid stockouts, and ultimately improve our organization’s bottom line. Let’s explore how this approach not only boosts sales and operational efficiency but also elevates customer satisfaction by ensuring products are always available when needed.

 

Insights for Improved Decision-Making in Inventory Management

 1. Enhanced Forecast Accuracy Advanced Machine Learning algorithms analyze historical data to identify patterns that humans might miss. Techniques like clustering, regime change detection, anomaly detection, and regression analysis provide deep insights into data. Measuring forecast error is essential for refining forecast models; for example, techniques like Mean Absolute Error (MAE) and Root Mean Squared Error (RMSE) help quantify the accuracy of forecasts. Businesses can improve accuracy by continuously monitoring and adjusting forecasts based on these error metrics. As the Demand Planner at a Hardware Retailer stated, “With the improvements to our forecasts and inventory planning that Smart Software enabled, we have been able to reduce safety stock by 20% while also reducing stock-outs by 35%.”
 1. Real-Time Data Analysis State-of-the-art systems can process vast amounts of data in real time, allowing businesses to adjust their inventory levels dynamically based on current demand trends and market conditions. Anomaly detection algorithms can automatically identify and correct sudden spikes or drops in demand, ensuring that the forecasts remain accurate. A notable success story comes from Smart IP&O, which enabled one company to reduce inventory by 20% while maintaining service levels by continuously analyzing real-time data and adjusting forecasts accordingly. FedEx Tech’s Manager of Materials highlighted, “Whatever the request, we need to meet our next-day service commitment – Smart enables us to risk adjust our inventory to be sure we have the products and parts on hand to achieve the service levels our customers require.”
 1. Improved Supply Chain Efficiency Intelligent technology platforms can optimize the entire supply chain, from procurement to distribution, by predicting lead times and optimizing order quantities. This reduces the risk of overstocking and understocking. For instance, using forecast-based inventory management, Smart Software helped a manufacturer streamline its supply chain, reducing lead times by 15% and enhancing overall efficiency. The VP of Operations at Procon Pump stated, “One of the things I like about this new tool… is that I can evaluate the consequences of inventory stocking decisions before I implement them.”
 1. Enhanced Decision-Making AI provides actionable insights and recommendations, enabling managers to make informed decisions. This includes identifying slow-moving items, forecasting future demand, and optimizing stock levels. Regression analysis, for example, can relate sales to external variables like seasonality or economic indicators, providing a deeper understanding of demand drivers. One of Smart Software’s clients reported a significant improvement in decision-making processes, resulting in a 30% increase in service levels while reducing excess inventory by 15%. “Smart IP&O enabled us to model demand at each stocking location and, using service level-driven planning, determine how much to stock to achieve the service level we require,” noted the Purchasing Manager at Seneca Companies.
 1. Kostenbesparing By optimizing inventory levels, businesses can reduce holding costs and minimize losses from obsolete or expired products. AI-driven systems also reduce the need for manual inventory checks, saving time and labor costs. A recent case study shows how implementing Inventory Planning & Optimization (IP&O) was accomplished within 90 days of project start. Over the ensuing six months, IP&O enabled the adjustment of stocking parameters for several thousand items, resulting in inventory reductions of $9.0 million while sustaining target service levels.

 

By leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, businesses can maintain optimal inventory levels and enhance their overall supply chain performance. Inventory Planning & Optimization (IP&O) is a powerful tool that can help your organization achieve these goals. Incorporating state-of-the-art inventory optimization into your organization can lead to significant improvements in efficiency, cost reduction, and customer satisfaction.

 

 

Future-Proofing Utilities: Advanced Analytics for Supply Chain Optimization

Utilities have unique supply chain optimization requirements, primarily ensuring high uptime by keeping all critical machines running continuously. Achieving this involves maintaining a high availability of spare parts to guarantee a consistent, reliable, and safe supply. Additionally, as regulated entities, utilities must also carefully manage and control costs.

Efficiënt beheer van toeleveringsketens

Om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te behouden op 99.99%+ service levels, for example, utilities must be able to respond quickly to changes in demand in the near term and accurately anticipate future demand. To do so, they must have a well-organized supply chain that allows them to purchase the necessary equipment, materials, and services from the right suppliers at the right time, in the right quantities, and at the right price.

Dit is de afgelopen 3 jaar steeds uitdagender geworden.

 • Eisen voor veiligheid, betrouwbaarheid en dienstverlening zijn strenger.
 • Verstoringen in de toeleveringsketen, onvoorspelbare doorlooptijden van leveranciers, periodieke pieken in het gebruik van onderdelen zijn altijd problematisch geweest, maar nu zijn ze meer regel dan uitzondering.
 • Door deregulering in het begin van de jaren 2000 werden reserveonderdelen verwijderd van de lijst met direct terugbetaalde artikelen, waardoor nutsbedrijven werden gedwongen reserveonderdelen rechtstreeks uit de inkomsten te betalen[1]
 • De constante behoefte aan kapitaal in combinatie met agressief stijgende rentetarieven zorgen ervoor dat de kosten meer dan ooit onder de loep worden genomen.

As a result, Supply Chain Optimization (SCO) has become an increasingly mission-critical business practice for utilities.  To contend with these challenges, utilities can no longer simply manage their supply chain — they must optimize it.  And to do that, investments in new processes and systems will be required.

[1] Scala et al. "Risico- en reserveonderdeleninventarisatie in elektriciteitsbedrijven". Proceedings van de Industrial Engineering Research Conference.

Advanced Analytics and Optimization: Future-Proofing Utility Supply Chains

Voorraadplanning en -optimalisatie   

Gerichte investeringen in voorraadoptimalisatietechnologie bieden een pad voorwaarts voor elk nutsbedrijf. Voorraadoptimalisatie-oplossingen moeten prioriteit krijgen omdat ze:

 1. Kan worden geïmplementeerd in een fractie van de tijd die nodig is voor initiatieven op andere gebieden, zoals magazijnbeheer, ontwerp van toeleveringsketens en inkoopconsolidaties. Het is niet ongewoon om na 90 dagen voordelen te genereren en in minder dan 180 dagen een volledige software-implementatie te hebben.
 2. Kan een enorme ROI genereren, met een rendement van 20x en financiële voordelen van zeven cijfers per jaar. Door het gebruik van onderdelen beter te voorspellen, kunnen nutsbedrijven de kosten verlagen door alleen de benodigde voorraad in te kopen en tegelijkertijd het risico van voorraadtekorten, die leiden tot uitvaltijd en slechte serviceniveaus, te beheersen.
 3. Fundamentele ondersteuning bieden voor andere initiatieven. Een sterke toeleveringsketen berust op solide gebruiksprognoses en voorraadinkoopplannen.

Met behulp van voorspellende analyses en geavanceerde algoritmen helpt voorraadoptimalisatie nutsbedrijven om de serviceniveaus te maximaliseren en de operationele kosten te verlagen door de voorraadniveaus voor reserveonderdelen te optimaliseren. Een elektriciteitsbedrijf kan bijvoorbeeld statistische prognoses gebruiken om toekomstig gebruik van onderdelen te voorspellen, voorraadcontroles uit te voeren om overtollige voorraad te identificeren en analytische resultaten te gebruiken om te bepalen waar inspanningen voor voorraadoptimalisatie het eerst moeten worden gericht. Door dit te doen, kan het nutsbedrijf ervoor zorgen dat machines op een optimaal niveau werken en het risico op kostbare vertragingen als gevolg van een gebrek aan reserveonderdelen verminderen.

Door analyses en gegevens te gebruiken, kunt u bepalen welke reserveonderdelen en apparatuur u het meest nodig zult hebben en kunt u alleen de benodigde artikelen bestellen. Dit helpt ervoor te zorgen dat apparatuur een hoge up-time heeft. Het beloont regelmatige monitoring en aanpassing van voorraadniveaus, zodat wanneer de bedrijfsomstandigheden veranderen, u de verandering kunt detecteren en dienovereenkomstig kunt aanpassen. Dit houdt in dat planningscycli in een tempo moeten werken dat hoog genoeg is om de veranderende omstandigheden bij te houden. Hefboomwerking probabilistische voorspelling om het voorraadbeleid voor reserveonderdelen voor elke planningscyclus opnieuw te kalibreren, zorgt u ervoor dat het voorraadbeleid (zoals min/max-niveaus) altijd up-to-date is en het meest recente gebruik van onderdelen en doorlooptijden van leveranciers weerspiegelt.

 

Serviceniveaus en de afwegingscurve

Het serviceniveau Afwegingscurve relateert voorraadinvestering aan artikelbeschikbaarheid zoals gemeten door serviceniveau. Serviceniveau is de kans dat er geen tekorten ontstaan tussen het moment dat u meer voorraad bestelt en het moment dat deze in het schap ligt. Verrassend genoeg hebben maar weinig bedrijven gegevens over deze belangrijke maatstaf voor hun hele machinepark van reserveonderdelen.

De Service Level Tradeoff Curve legt het verband bloot tussen de kosten die gepaard gaan met verschillende serviceniveaus en de inventarisvereisten die nodig zijn om deze te bereiken. Weten welke componenten belangrijk zijn voor het handhaven van hoge serviceniveaus is de sleutel tot het optimalisatieproces en wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder standaardisatie van inventarisitems, kritikaliteit, historisch gebruik en bekende toekomstige reparatieorders. Door deze relatie te begrijpen, kunnen nutsbedrijven middelen beter toewijzen, bijvoorbeeld wanneer de curven worden gebruikt om gebieden te identificeren waar kosten kunnen worden verlaagd zonder de betrouwbaarheid van het systeem te schaden.

Afwegingscurve serviceniveau kosten nutsvoorzieningen inventarisvereisten Software

With inventory optimization software, setting stocking policies is pure guesswork: It is possible to know how any given increase or decrease will impact service levels other than rough cut estimates.  How the changes will play out in terms of inventory investment, operating costs, and shortage costs, is something no one really knows.  Most utilities rely on vuistregel methoden en het voorraadbeleid willekeurig op een reactieve manier aanpassen nadat er iets mis is gegaan, zoals een grote stockout of voorraadafschrijving. Wanneer aanpassingen op deze manier worden aangebracht, is er geen op feiten gebaseerde analyse waarin wordt beschreven hoe deze wijziging naar verwachting van invloed zal zijn op de statistieken die er toe doen: serviceniveaus en voorraadwaarden.

Voorraadoptimalisatiesoftware kan de gedetailleerde, kwantitatieve afwegingscurven berekenen die nodig zijn om weloverwogen voorraadbeleidskeuzes te maken of zelfs het beoogde serviceniveau aan te bevelen dat resulteert in de laagste totale bedrijfskosten (de som van voorraad-, bestel- en voorraadkosten). Met behulp van deze analyse kunnen grote stijgingen van voorraadniveaus wiskundig worden gerechtvaardigd wanneer de voorspelde vermindering van tekortkosten groter is dan de toename van voorraadinvesteringen en bijbehorende opslagkosten. Door de juiste serviceniveaus vast te stellen en het beleid voor alle actieve onderdelen een keer per planningscyclus (minstens één keer per maand) opnieuw te kalibreren, kunnen nutsbedrijven het risico op uitval minimaliseren en tegelijkertijd de uitgaven beheersen.

Misschien wel de meest kritieke aspecten van de reactie op uitval van apparatuur zijn die met betrekking tot het bereiken van een eerste keer repareren zo snel mogelijk. Het hebben van de juiste reserveonderdelen kan het verschil maken tussen het voltooien van een enkele reis en het verlengen van de gemiddelde reparatietijd, het dragen van de kosten die gepaard gaan met meerdere bezoeken en het verslechteren van de klantrelatie.

Met behulp van moderne software kunt u prestaties uit het verleden benchmarken en gebruikmaken van probabilistische prognosemethoden om toekomstige prestaties te simuleren. Door uw huidige voorraadbeleid te stresstesten tegen alle plausibele scenario's van toekomstig onderdelengebruik, weet u van tevoren hoe het huidige en voorgestelde voorraadbeleid waarschijnlijk zal presteren. Cbekijk onze blogpost op hoe u de nauwkeurigheid van uw serviceniveauprognose kunt meten om u te helpen bij het beoordelen van de juistheid van inventarisaanbevelingen die softwareleveranciers beweren te bieden.

 

Optimizing Utility Supply Chains Advanced Analytics for Future Readiness

 

Leveraging Advanced Analytics and AI

When introducing automation, each utility company has its own goals to pursue, but you should begin with assessing present operations to identify areas that may be made more effective. Some companies may prioritize financial issues, but others may prioritize regulatory demands such as clean energy spending or industry-wide changes such as smart grids. Each company’s difficulties are unique, but modern software can point the way to a more effective inventory management system that minimizes excess inventory and places the correct components in the right places at the right times.

Over het algemeen zijn initiatieven voor supply chain-optimalisatie essentieel voor nutsbedrijven die hun efficiëntie willen maximaliseren en hun kosten willen verlagen. Technologie stelt ons in staat om het integratieproces naadloos te laten verlopen, en u hoeft uw huidige ERP- of EAM-systeem niet te vervangen door dit te doen. Je moet gewoon beter gebruik maken van de data die je al hebt.

Een groot nutsbedrijf lanceerde bijvoorbeeld een strategisch Supply Chain Optimization (SCO)-initiatief en voegde best-in-class mogelijkheden toe door de selectie en integratie van commerciële kant-en-klare toepassingen. De belangrijkste hiervan was het Smart Inventory Planning and Optimization-systeem (Smart IP&O), bestaande uit de functionaliteit voor het voorspellen van onderdelen / vraagplanning en voorraadoptimalisatie. Binnen slechts 90 dagen was het softwaresysteem operationeel, waardoor de voorraad al snel met $9.000.000 afnam, terwijl de beschikbaarheid van reserveonderdelen op een hoog niveau bleef. U kunt de casus hier lezen Elektriciteit gaat mee met Smart IP&O.

Utilities can ensure that they are able to manage their spare parts supplies in an efficient and cost-effective manner better preparing them for the future.  Over time, this balance between supply and demand translates to a significant edge. Understanding the Service Level Tradeoff Curve helps to understand the costs associated with different levels of service and the inventory requirements needed to achieve them. This leads to reduced operational costs, optimized inventory, and assurance that you can meet your customers’ needs.

 

 

 

Software voor planning van reserveonderdelen

De prognosesoftware voor serviceonderdelen van Smart IP&O maakt gebruik van een uniek empirisch probabilistische voorspelling nadering die is ontworpen voor intermitterende vraag. Voor verbruikbare reserveonderdelen genereert onze gepatenteerde en APICS-bekroonde methode snel tienduizenden vraagscenario's zonder te vertrouwen op de aannames over de aard van vraagverdelingen die impliciet zijn in traditionele prognosemethoden. Het resultaat zijn zeer nauwkeurige schattingen van veiligheidsvoorraad, bestelpunten en serviceniveaus, wat leidt tot hogere serviceniveaus en lagere voorraadkosten. Voor repareerbare reserveonderdelen, Smart's Reparatie- en retourmodule simuleert nauwkeurig de processen van uitval en reparatie van onderdelen. Het voorspelt downtime, serviceniveaus en voorraadkosten in verband met de huidige roterende pool van reserveonderdelen. Planners weten hoeveel reserveonderdelen ze op voorraad moeten hebben om aan de serviceniveau-eisen op korte en lange termijn te voldoen en, in operationele omstandigheden, of ze moeten wachten tot reparaties zijn voltooid en weer in gebruik moeten worden genomen of dat ze extra servicereserveonderdelen van leveranciers moeten kopen, waardoor onnodige aankopen en reparaties worden vermeden. stilstand van apparatuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe deze functionaliteit onze klanten in de sectoren MRO, buitendienst, nutsvoorzieningen, mijnbouw en openbaar vervoer heeft geholpen hun voorraad te optimaliseren. U kunt de whitepaper hier ook downloaden.

 

 

Whitepaper: wat u moet weten over het voorspellen en plannen van service parts

 

Dit document beschrijft de gepatenteerde methodologie van Smart Software voor het voorspellen van de vraag, safety stocks en bestelpunten voor artikelen zoals service parts en componenten met een wisselende vraag, en geeft verschillende voorbeelden van klantensucces.

 

  De kosten van spreadsheetplanning

  Bedrijven die afhankelijk zijn van spreadsheets voor vraagplanning, prognoses en voorraadbeheer worden vaak beperkt door de inherente beperkingen van de spreadsheet. Dit artikel onderzoekt de nadelen van traditionele voorraadbeheerbenaderingen veroorzaakt door spreadsheets en de daarmee samenhangende kosten, en contrasteert deze met de aanzienlijke voordelen die worden behaald door het omarmen van de modernste planningstechnologieën.

  Spreadsheets zijn weliswaar flexibel vanwege hun oneindige aanpasbaarheid, maar zijn in wezen handmatig van aard en vereisen aanzienlijk gegevensbeheer, menselijke inbreng en toezicht. Dit vergroot het risico op fouten, van eenvoudige fouten bij het invoeren van gegevens tot complexe formulefouten, die trapsgewijze effecten veroorzaken die de voorspellingen negatief beïnvloeden. Bovendien zijn spreadsheetgebaseerde processen, ondanks de vooruitgang op het gebied van samenwerkingsfuncties die meerdere gebruikers in staat stellen om met een gemeenschappelijk blad te communiceren, vaak in silo's ondergebracht. De houder van het spreadsheet houdt de gegevens vast. Wanneer dit gebeurt, ontstaan er veel bronnen van datawaarheid. Zonder het vertrouwen van een overeengekomen, zuivere en automatisch bijgewerkte gegevensbron beschikken organisaties niet over de noodzakelijke basis waarop voorspellende modellen, prognoses en analyses kunnen worden gebouwd.

  Geavanceerde planningssystemen zoals Smart IP&O zijn daarentegen ontworpen om deze beperkingen te overwinnen. Dergelijke systemen zijn gebouwd om automatisch gegevens op te nemen via API of bestanden van ERP- en EAM-systemen, die gegevens te transformeren met behulp van ingebouwde ETL-tools en grote hoeveelheden gegevens efficiënt te verwerken. Hierdoor kunnen bedrijven complexe inventarisatie- en prognosetaken met grotere nauwkeurigheid en minder handmatige inspanning beheren, omdat de gegevensverzameling, aggregatie en transformatie al zijn voltooid. De overstap naar geavanceerde planningssystemen is om verschillende redenen essentieel voor het optimaliseren van resources.

  Spreadsheets hebben ook een schaalprobleem. Hoe groter het bedrijf groeit, hoe groter het aantal spreadsheets, werkmappen en formules wordt. Het resultaat is een strak verweven en rigide geheel van onderlinge afhankelijkheden die log en inefficiënt worden. Gebruikers zullen moeite hebben met het omgaan met de toegenomen belasting en complexiteit, met trage verwerkingstijden en het onvermogen om grote datasets te beheren, en zullen te maken krijgen met uitdagingen bij het samenwerken tussen teams en afdelingen.

  Aan de andere kant zijn geavanceerde planningssystemen voor voorraadoptimalisatie, vraagplanning en voorraadbeheer schaalbaar, ontworpen om met het bedrijf mee te groeien en zich aan te passen aan de veranderende behoeften. Deze schaalbaarheid zorgt ervoor dat bedrijven hun voorraad en prognoses effectief kunnen blijven beheren, ongeacht de omvang of complexiteit van hun activiteiten. Door over te stappen op systemen als Smart IP&O kunnen bedrijven niet alleen de nauwkeurigheid van hun voorraadbeheer en prognoses verbeteren, maar ook een concurrentievoordeel op de markt verwerven door beter te kunnen reageren op veranderingen in de vraag en efficiënter te kunnen opereren.

  Voordelen van inspringen: Een elektriciteitsbedrijf had moeite om de beschikbaarheid van serviceonderdelen op peil te houden zonder een overschot aan voorraden te creëren voor meer dan 250.000 onderdelen in een divers netwerk van energieopwekkings- en distributiefaciliteiten. Het verving hun twintig jaar oude planningsproces, dat intensief gebruik maakte van spreadsheets, met Smart IP&O en een realtime integratie met hun EAM-systeem. Vóór Smart konden ze de Min/Max- en Veiligheidsvoorraadniveaus slechts zelden wijzigen. Als ze dat deden, was dat vrijwel altijd omdat er een probleem was opgetreden dat aanleiding gaf tot de beoordeling. De methoden die werden gebruikt om de kousparameters te wijzigen, waren sterk afhankelijk van het onderbuikgevoel en de gemiddelden van het historische gebruik. Het hulpprogramma maakte gebruik van de wat-als-scenario's van Smart om digitale tweelingen van alternatief voorraadbeleid te creëren en simuleerde hoe elk scenario zou presteren op belangrijke prestatie-indicatoren zoals voorraadwaarde, serviceniveaus, opvullingspercentages en tekortkosten. De software identificeerde gerichte Min/Max-verhogingen en -verlagingen die in hun EAM-systeem werden geïmplementeerd, waardoor de aanvulling van hun reserveonderdelen optimaal werd gestimuleerd. Het resultaat: een aanzienlijke voorraadreductie van $9 miljoen, waardoor contant geld en waardevolle magazijnruimte vrijkwamen, terwijl de beoogde serviceniveaus van 99%+ behouden bleven.

  Prognosenauwkeurigheid beheren: Voorspellingsfouten zijn een onvermijdelijk onderdeel van voorraadbeheer, maar de meeste bedrijven houden dit niet bij. Zoals Peter Drucker zei: “Je kunt niet verbeteren wat je niet meet.” Een mondiaal hightech productiebedrijf dat een op spreadsheets gebaseerd voorspellingsproces gebruikte, moest handmatig zijn basisvoorspellingen opstellen en de nauwkeurigheid van de prognoses rapporteren. Gezien de werkdruk en de geïsoleerde processen van de planners werkten ze hun rapporten niet vaak bij, en als ze dat wel deden, moesten de resultaten handmatig worden gedistribueerd. Het bedrijf beschikte niet over een manier om te weten hoe nauwkeurig een bepaalde voorspelling was en kon de werkelijke fouten niet met enig vertrouwen per groep of onderdeel vermelden. Ze wisten ook niet of hun voorspellingen beter presteerden dan een controlemethode. Nadat Smart IP&O live ging, automatiseerde de module Demand Planning dit voor hen. Smart Demand Planner voorspelt nu automatisch de vraag elke planningscyclus opnieuw met behulp van ML-methoden en slaat nauwkeurigheidsrapporten op voor elke Part X-locatie. Alle aanpassingen die op de prognoses worden toegepast, kunnen nu automatisch worden vergeleken met de basislijn om de toegevoegde waarde van de prognose te meten – dwz of de extra inspanning om die wijzigingen door te voeren de nauwkeurigheid heeft verbeterd. Nu de mogelijkheid bestaat om de statistische basisprognoses te automatiseren en nauwkeurigheidsrapporten te produceren, beschikt dit bedrijf over een solide basis om het voorspellingsproces en de daaruit voortvloeiende voorspellingsnauwkeurigheid te verbeteren.

  Doe het goed en houd het goed:  Een andere klant in de aftermarket-onderdelensector gebruikt de prognoseoplossingen van Smart sinds 2005 – bijna 20 jaar! Ze werden geconfronteerd met uitdagingen bij het voorspellen van de vraag naar onderdelen die met tussenpozen zouden worden verkocht ter ondersteuning van hun auto-aftermarket-activiteiten. Door hun op spreadsheets gebaseerde aanpak en handmatige uploads naar SAP te vervangen door statistische prognoses van de vraag en de veiligheidsvoorraad van SmartForecasts, konden ze het aantal backorders en omzetverlies aanzienlijk terugdringen, waarbij de opvullingspercentages binnen slechts drie maanden verbeterden van 93% naar 96%. De sleutel tot hun succes was het gebruik van Smart's gepatenteerde methode voor het voorspellen van de intermitterende vraag. De “Smart-Willemain” bootstrap-methode genereerde nauwkeurige schattingen van de cumulatieve vraag gedurende de doorlooptijd, waardoor een betere zichtbaarheid van de mogelijke vraag werd verzekerd.

  Prognoses koppelen aan het voorraadplan: Geavanceerde planningssystemen ondersteunen op prognoses gebaseerd voorraadbeheer, wat een proactieve aanpak is die vertrouwt op vraagprognoses en simulaties om mogelijke uitkomsten en de bijbehorende kansen te voorspellen. Deze gegevens worden gebruikt om de optimale voorraadniveaus te bepalen. Op scenario's gebaseerde of probabilistische prognoses staan in contrast met de meer reactieve aard van op spreadsheets gebaseerde methoden. Een oude klant in de stoffensector, die voorheen te maken kreeg met overvoorraden en voorraadtekorten als gevolg van de intermitterende vraag naar duizenden SKU's. Ze konden op geen enkele manier weten wat de risico's van hun stock-out waren en konden dus niet proactief het beleid aanpassen om de risico's te beperken, anders dan het maken van zeer ruwe aannames die de neiging hadden om grove overvoorraden te hebben. Ze adopteerden de software voor vraag- en voorraadplanning van Smart Software om simulaties van de vraag te genereren die de optimale minimale voorraadwaarden en bestelhoeveelheden identificeerden, waardoor de productbeschikbaarheid voor onmiddellijke verzending behouden bleef, wat de voordelen van een op prognoses gebaseerde benadering van voorraadbeheer benadrukte.

  Betere samenwerking:  Het delen van prognoses met belangrijke leveranciers helpt de levering te garanderen. Kratos Space, onderdeel van Kratos Defense & Security Solutions, Inc., maakte gebruik van slimme voorspellingen om hun contractfabrikanten beter inzicht te geven in de toekomstige vraag. Ze gebruikten de prognoses om toezeggingen te doen over toekomstige aankopen, waardoor de CM de materiaalkosten en doorlooptijden voor engineered-to-order-systemen kon verlagen. Deze samenwerking laat zien hoe geavanceerde voorspellingstechnieken kunnen leiden tot aanzienlijke samenwerking in de supply chain die voor beide partijen efficiëntie en kostenbesparingen oplevert.

   

  Gebruikmaken van Epicor Kinetic Planning BOM's met Smart IP&O voor nauwkeurige prognoses

  In een zeer configureerbare productieomgeving kan het voorspellen van eindproducten een complexe en lastige taak worden. Het aantal mogelijke eindproducten schiet omhoog als veel componenten uitwisselbaar zijn. Een traditionele MRP zou ons dwingen om elk eindproduct te voorspellen, wat onrealistisch of zelfs onmogelijk kan zijn. Verschillende toonaangevende oplossingen introduceren het concept van de “Planning BOM”, waarmee prognoses op een hoger niveau in het productieproces kunnen worden gebruikt. In dit artikel bespreken we deze functionaliteit in Epicor Kinetic en hoe u hiervan kunt profiteren met Epicor Smart Inventory Planning and Optimization (Smart IP&O) om uw vraag voor te blijven in het licht van deze complexiteit.

  Waarom heb ik een planningsstuklijst nodig?

  Traditioneel zou elk eindproduct of elke SKU een strak gedefinieerde stuklijst hebben. Als we dat product op voorraad hebben en rond de voorspelde vraag willen plannen, zullen we de vraag naar die producten voorspellen en vervolgens MRP invoeren om deze voorspelde vraag via de stuklijst van het niveau van het eindproduct naar de componenten te blazen.

  Veel bedrijven bieden echter zeer configureerbare producten aan waarbij klanten opties kunnen selecteren voor het product dat ze kopen. Denk bijvoorbeeld eens aan de laatste keer dat u een mobiele telefoon kocht. Je hebt een merk en model gekozen, maar van daaruit kreeg je waarschijnlijk opties voorgeschoteld: welk schermformaat wil je? Hoeveel opslagruimte wil je? Welke kleur heeft jouw voorkeur? Als dat bedrijf deze mobiele telefoons binnen een redelijke termijn klaar en beschikbaar wil hebben om naar u te verzenden, anticiperen ze plotseling niet langer alleen maar op de vraag naar dat model; ze moeten dat model voorspellen voor elk type schermformaat, voor alle opslagcapaciteiten, voor alle kleuren, en ook voor alle mogelijke combinaties daarvan! Voor sommige fabrikanten kunnen deze configuraties honderden of duizenden mogelijke voltooide goede permutaties opleveren.

  Er kunnen zoveel aanpassingen mogelijk zijn dat de vraag op het niveau van het eindproduct in traditionele zin volkomen onvoorspelbaar is. Duizenden van deze mobiele telefoons kunnen elk jaar worden verkocht, maar voor elke mogelijke configuratie kan de vraag extreem laag en sporadisch zijn – misschien worden bepaalde combinaties één keer verkocht en nooit meer.

  Dit dwingt deze bedrijven vaak om bestelpunten en veiligheidsvoorraadniveaus vooral op componentniveau te plannen, terwijl ze grotendeels reageren op de sterke vraag op het niveau van eindproducten via MRP. Hoewel dit een geldige aanpak is, ontbreekt het aan een systematische manier om voorspellingen te doen die rekening kunnen houden met verwachte toekomstige activiteiten, zoals promoties, aanstaande projecten of verkoopkansen. Voorspellen op het 'geconfigureerde' niveau is feitelijk onmogelijk, en het is ook niet haalbaar om deze prognoseaannames op componentniveau te verweven.

  Planning BOM uitgelegd Hier komen Planning BOM's om de hoek kijken. Misschien werkt het verkoopteam aan een grote B2B-mogelijkheid voor dat model, of is er een geplande promotie voor Cyber Monday. Hoewel het niet realistisch is om met deze aannames voor elke mogelijke configuratie te werken, is het op modelniveau wel heel goed te doen – en enorm waardevol.

  De Planningsstuklijst kan een prognose op een hoger niveau gebruiken en vervolgens de vraag naar beneden blazen op basis van vooraf gedefinieerde verhoudingen voor de mogelijke componenten ervan. De fabrikant van mobiele telefoons weet bijvoorbeeld misschien dat de meeste mensen kiezen voor 128 GB opslagruimte, en dat veel minder mensen kiezen voor upgrades naar 256 GB of 512 GB. Met de planningsstuklijst kan de organisatie (bijvoorbeeld) 60% van de vraag terugbrengen naar de 128GB-optie, 30% naar de 256GB-optie en 10% naar de 512GB-optie. Ze zouden hetzelfde kunnen doen voor schermformaten, kleuren of andere beschikbare aanpassingen.

  Het bedrijf kan zijn prognose nu op dit modelniveau richten, waarbij de planningsstuklijst de componentenmix bepaalt. Het is duidelijk dat het definiëren van deze verhoudingen enige aandacht vergt, maar het plannen van stuklijsten stelt bedrijven in staat te voorspellen wat anders onvoorspelbaar zou zijn.

  Het belang van een goede voorspelling

  Natuurlijk hebben we nog steeds een goede voorspelling nodig om in Epicor Kinetic te laden. Zoals uitgelegd in dit artikel, kan Epicor Kinetic weliswaar een voorspelling importeren, maar kan het er vaak geen genereren, en als dat wel het geval is, zijn er vaak een groot aantal moeilijk te gebruiken configuraties nodig die niet vaak opnieuw worden bezocht, wat resulteert in onnauwkeurige prognoses. . Het is daarom aan het bedrijf om met zijn eigen sets prognoses te komen, vaak handmatig geproduceerd in Excel. Handmatige prognoses brengen over het algemeen een aantal uitdagingen met zich mee, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Het onvermogen om vraagpatronen zoals seizoensinvloeden of trends te identificeren.
  • Overmatig vertrouwen op klant- of verkoopprognoses.
  • Gebrek aan nauwkeurigheid of prestatieregistratie.

  Hoe goed de MRP ook is geconfigureerd met uw zorgvuldig overwogen planningsstuklijsten, een slechte prognose betekent een slechte MRP-output en wantrouwen in het systeem: garbage in, garbage out. Als we verdergaan met het voorbeeld van het ‘mobiele telefoonbedrijf’, zonder een systematische manier om de belangrijkste vraagpatronen en/of domeinkennis in de prognose vast te leggen, kan MRP dit nooit zien.

   

  Slimme IP&O: een allesomvattende oplossing

  Smart IP&O ondersteunt planning op alle niveaus van uw stuklijst, hoewel het “uitblazen” wordt afgehandeld via MRP binnen Epicor Kinetic. Dit is de methode die we gebruiken voor onze Epicor Kinetic-klanten, die eenvoudig en effectief is:

  • Smart Demand Planner: Het platform bevat een speciaal gebouwde prognosetoepassing genaamd Smart Demand Planner die u gaat gebruiken om de vraag naar uw vervaardigde producten (meestal eindproducten) te voorspellen. Het genereert statistische prognoses, stelt planners in staat aanpassingen aan te brengen en/of andere prognoses in te passen (zoals verkoop- of klantprognoses) en houdt de nauwkeurigheid bij. De output hiervan is een prognose die wordt ingevoerd in de prognoseinvoer in Epicor Kinetic, waar MRP deze zal ophalen. MRP zal vervolgens gebruik maken van de vraag op het niveau van het eindproduct en ook de materiaalvereisten via de stuklijst uitblazen, zodat de vraag ook op lagere niveaus wordt onderkend.
  • Smart Inventory Optimization: U gebruikt tegelijkertijd Smart Inventory Optimization om min-/max-/veiligheidsniveaus in te stellen voor zowel alle eindproducten die u op voorraad maakt (indien van toepassing; sommige van onze klanten werken puur op bestelling op basis van een vaste vraag), als voor onbewerkte goederen materialen. De sleutel hier is dat Smart op grondstofniveau de vraag naar werkgebruik, doorlooptijden van leveranciers, enz. zal benutten om deze parameters te optimaliseren, terwijl tegelijkertijd verkooporders/verzendingen worden gebruikt als vraag op het niveau van het eindproduct. Smart verwerkt deze meerdere inputs van de vraag op elegante wijze via de bidirectionele integratie met Epicor Kinetic.

  Wanneer MRP wordt uitgevoerd, worden vraag en aanbod (wat wederom de vraag naar grondstoffen omvat die voortvloeit uit de voltooide goede prognose) geneutraliseerd met de min/max/veiligheidsniveaus die u hebt vastgesteld om PO- en werksuggesties voor te stellen.

   

  Breid Epicor Kinetic uit met Smart IP&O

  Smart IP&O is ontworpen om uw Epicor Kinetic-systeem uit te breiden met vele geïntegreerde oplossingen voor vraagplanning en voorraadoptimalisatie. Het kan bijvoorbeeld automatisch statistische prognoses genereren voor grote aantallen artikelen, maakt intuïtieve prognoseaanpassingen mogelijk, houdt de nauwkeurigheid van prognoses bij en stelt u uiteindelijk in staat echte op consensus gebaseerde prognoses te genereren om beter te kunnen anticiperen op de behoeften van uw klanten.

  Dankzij de zeer flexibele producthiërarchieën is Smart IP&O perfect geschikt voor prognoses op het niveau van de Planning BOM, zodat u belangrijke patronen kunt vastleggen en bedrijfskennis kunt integreren op de niveaus die er het meest toe doen. Bovendien kunt u op elk niveau van uw stuklijst optimale veiligheidsvoorraden analyseren en inzetten.

  Door gebruik te maken van de Planning BOM-mogelijkheden van Epicor Kinetic naast de geavanceerde functies voor prognoses en voorraadoptimalisatie van Smart IP&O, zorgt u ervoor dat u efficiënt en nauwkeurig aan de vraag kunt voldoen, ongeacht de complexiteit van uw productconfiguraties. Deze synergie verbetert niet alleen de nauwkeurigheid van de prognoses, maar versterkt ook de algehele operationele efficiëntie, waardoor u voorop kunt blijven lopen in een concurrerende markt.

   

   

  Epicor verwerft slimme software voor AI-aangedreven technologieën voor voorraadplanning en -optimalisatie

  Smart Software is verheugd aan te kondigen dat we ons aansluiten bij Epicor, een wereldleider van branchespecifieke bedrijfssoftware. De overname brengt twee bedrijven samen die nauw op elkaar zijn afgestemd om organisaties te helpen op het juiste moment tot de juiste inzichten te komen en actie te ondernemen om de bedrijfsprestaties te maximaliseren.

  Door zich aan te sluiten bij Epicor zullen Smart Software-klanten profiteren van aanzienlijke schaalgrootte, ontwikkeling en investeringen in onze oplossingen voor voorraadplanning en optimalisatie, waardoor u in de loop van de tijd nog meer mogelijkheden en productopties krijgt. Met de overname van Smart Software complementeert en versterkt Epicor zijn portfolio van best-in-class ERP-oplossingen, waardoor makers, verhuizers en verkopers wereldwijd hun toeleveringsketens kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen om een concurrentievoordeel te behalen. Als uw strategische zakenpartner is het onze topprioriteit bij de integratie van de organisaties in de komende maanden om u het hoogste niveau van service en ondersteuning te blijven bieden dat u verwacht.

  Voor meer informatie over het nieuws kunt u terecht op de website Epicor-nieuwskamer

   

  Over Smart Software, Inc.
  Smart Software, Inc., opgericht in 1981, is toonaangevend in het leveren van bedrijfsbrede oplossingen voor vraagvoorspelling, planning en voorraadoptimalisatie aan bedrijven. De oplossingen voor vraagvoorspelling en voorraadoptimalisatie van Smart Software hebben duizenden gebruikers over de hele wereld geholpen, waaronder klanten als Disney, Arizona Public Service en Ameren. Smart's Inventory Planning & Optimization Platform, Smart IP&O, biedt vraagplanners de tools om om te gaan met seizoensinvloeden in de verkoop, promoties, nieuwe en verouderde producten, multidimensionale hiërarchieën en af en toe gevraagde serviceonderdelen en kapitaalgoederen. Het biedt voorraadbeheerders ook nauwkeurige schattingen van de optimale voorraad en veiligheidsvoorraad waaraan moet worden voldaan

  Over Epicor
  Epicor rust hardwerkende bedrijven uit met bedrijfsoplossingen die de wereld draaiende houden. Al 50 jaar vertrouwen Epicor-klanten in de automobiel-, bouwtoeleverings-, distributie-, productie- en detailhandelssector op Epicor om hen te helpen beter zaken te doen. Innovatieve Epicor-oplossingenets zijn zorgvuldig samengesteld om aan de behoeften van de klant te voldoen en gebouwd om flexibel te reageren op hun snel veranderende realiteit. Met diepgaande kennis en ervaring in de sector versnelt Epicor de ambities van haar klanten, of ze nu willen groeien en transformeren, of simpelweg productiever en effectiever willen worden. Bezoek www.epicor.com voor meer informatie.


  Neem voor meer informatie contact op met Smart Software, Inc., Four Hill Road, Belmont, MA 02478.
  Telefoon: 1-800-SMART-99 (800-762-7899); FAX: 1-617-489-2748; E-mail: info@smartcorp.com