S&OP en IBP

 Breng vraag en aanbod op één lijn, identificeer hiaten in het plan en wijs middelen effectief toe om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de organisatie worden bereikt.

Probleem

Bedrijven hebben vaak te maken met een gebrek aan cross-functionele samenwerking en afstemming. Verschillende afdelingen binnen een organisatie opereren vaak in silo's, waarbij elke afdeling zich uitsluitend richt op zijn eigen doelen en doelstellingen. Deze gefragmenteerde aanpak kan leiden tot losgekoppelde plannings- en besluitvormingsprocessen, wat resulteert in inefficiëntie, suboptimale toewijzing van middelen en gemiste zakelijke kansen. Fouten in S&OP- en IBP-processen zijn onder meer fragiele just-in-time-systemen, simplistische deterministische prognoses, naïeve op vuistregels gebaseerde bevoorradingsregels en verouderde bestelpunten. Beslissingen zijn slechts zo goed als de gegevens waarop ze zijn gebaseerd, en bedrijven worden vaak geconfronteerd met gegevensintegriteitsproblemen, gegevenssilo's en inconsistente gegevensformaten. Geen toegang hebben tot deze antwoorden betekent dat problemen pas aan het licht komen als het te laat is, en kansen voor verbetering van het voorraadplanningsproces worden over het hoofd gezien, wat verder bijdraagt aan slechte prestaties.

Oplossing

De S&OP-oplossing van Smart Software is een aanpasbare set rapporten die wordt aangestuurd door de webgebaseerde rapportagestudio Smart Operational Analytics (SOA™). S&OP-rapporten zijn speciaal ontwikkeld voor uw bedrijf en stellen belanghebbenden in staat een holistisch beeld van het bedrijf te krijgen. Door nauwkeurige prognoses, voorraadbeheer, vraag- en aanbodplanningsgegevens te importeren, verbetert het de zichtbaarheid en transparantie in de hele organisatie, voorraad en financiën, waardoor betere besluitvorming mogelijk wordt die hiaten tussen vraag en aanbod identificeert en verhelpt. De S&OP-oplossingen van Smart vergemakkelijken datagestuurde beslissingen en cross-functionele afstemming, waardoor operationele uitmuntendheid in een dynamisch zakelijk landschap mogelijk wordt gemaakt.

Registreer om de demo te bekijken

 

  Uw naam *

  Bedrijfsnaam *

  Werk email *

  Werktelefoon


  S&OP, verkoop- en operationele planning, en IBP, geïntegreerde bedrijfsplanning

  Smart Reporting Studio Voorraadbeheer Leveringssoftware
  Logo Organisatieconsensussoftware

  Organisatorisch succes

  Zichtbaarheid en transparantie
  Verbeterde besluitvorming
  Verbeterde samenwerking

  Machine Learning Regime-voorspellingssoftware voor veranderingsvoorspellingen

  Zakelijke intelligentie

  Proactief risicobeheer
  Afstemming van vraag en aanbod
  Meet prestaties op serviceniveau

  Logo Verhoog de vraag naar inkomsten Software

  Operationele efficiëntie

  Optimale toewijzing van middelen
  Kostenbesparing
  Bereken beurten, holding- en bestelkosten

   Klanten die onze slimme software gebruiken

  MRO- en aftermarket-reserveonderdelen

  Productie

  Verdeling

  Smart IP&O, een modulair platform voor voorraadplanning en -optimalisatie

  1 SmartForecasts-tegel 1
  1 Vraagplanner-tegel 1
  1 tegel voor slimme voorraadoptimalisatie
  1 Slimme voorraadplanner Voorraadbeheer
  1 Slimme operationele analyse