Oracle Netsuite Integration

Cloud Inventory Optimization,

Demand Planning and Forecasting

Smart Gen2 Oracle Netsuite inventarisplanning en -optimalisatie

Smart software webplatform, Smart IP&O en Demand Planner zijn geautoriseerde NetSuite Suite Apps.  Smart IP&O maakt gebruik van probabilistische forecasting modellen, machine learning en gezamenlijke vraagplanning om stock levels te optimaliseren en de forecasting nauwkeurigheid te vergroten. U gebruikt Smart IP&O om nauwkeurige forecasts en een optimaal voorraadbeleid te maken dat geautomatiseerd bestellen in Oracle Netsuite stimuleert.

Het platform bevat bidirectionele integraties met Oracle Netsuite.

Smart IP&O's op API's gebaseerde integraties met Oracle Netsuite stellen NetSuite-klanten in staat gebruik te maken van de beste toepassingen voor forecasts en voorraadoptimalisatie.

Met Netsuite Smart IP&O kunt u elke planningscyclus automatisch opnieuw kalibreren met behulp van in de praktijk bewezen, geavanceerde statistische en probabilistische modellen. U kunt demand forecasts berekenen die rekening houden met seizoens-, trend- en cyclische patronen. Safety stocks houden rekening met variabiliteit in vraag en aanbod, bedrijfsomstandigheden en prioriteiten. U kunt profiteren service level gestuurde planning zodat je net genoeg voorraad hebt of gebruik maken van optimalisatie methodes die het meest winstgevende voorraadbeleid en service levels voorschrijven die rekening houden met de werkelijke kosten van voorraadbeheer. U kunt consensus demand forecasts maken die zakelijke kennis combineren met statistieken, klant- en sales forecasts beter beoordelen en met een paar muisklikken vol vertrouwen forecasts en voorraadbeleid uploaden naar SAP.

Slimme IP&O-klanten realiseren routinematig een jaarlijks rendement van 7 cijfers door minder spoed, meer verkopen en minder overtollige voorraad, terwijl ze tegelijkertijd een concurrentievoordeel behalen door zich te onderscheiden op het gebied van verbeterde klantenservice. Registreer u hier om een opgenomen webinar te zien waarin het platform voor vraagplanning en voorraadoptimalisatie van Smart wordt geprofileerd: https://smartcorp.com/smartwebinar

Smart IP&O voor NetSuite optimaliseert inventaris en verbetert voorspellingsnauwkeurigheid

 

Uw NetSuite ERP beveelt elke dag leveranciersorders, productietaken en voorraadoverdrachten aan op basis van door de gebruiker gedefinieerde demand forecasts en voorraadparameters. Weet u bij het wijzigen van deze parameters wat de impact zal zijn op het klantenservice level en de voorraadinvestering? Weet u wat uw historische voorraad en service level prestaties zijn geweest? Wat is het waarschijnlijk in de toekomst? Smart IP&O is “Built for NetSuite” gecertificeerd en geeft antwoord op deze vragen en meer. Het stelt het managementteam in staat om beleid vorm te geven om aan de bedrijfsdoelstellingen te voldoen, terwijl het planningsteam in staat wordt gesteld om voorraadverminderingen, verbeteringen van het service level en operationele efficiëntie te stimuleren.

 

Registreer om de volledige demo te bekijken

Smart IP&O is "Built for NetSuite" gecertificeerd. De demo laat zien hoe u forecasts kunt ontwikkelen
en voorraadbeleid en stuur geoptimaliseerde antwoorden terug naar NetSuite.

 

  Uw naam *

  Bedrijfsnaam *

  Werk email *

  Werktelefoon


  Hoe Smart IP&O kan helpen

  Verbeter de forecasting nauwkeurigheid, elimineer overtollige voorraad en maximaliseer service levels