De slimme voorspeller

 Het nastreven van best practices op het gebied van vraagplanning,

prognoses en voorraadoptimalisatie

Serviceniveau is een belangrijke prestatie-indicator voor bedrijven die een hoge prioriteit geven aan het voldoen aan de vraag van de klant. Serviceniveau wordt gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat een doorlooptijd van aanvulling wordt overleefd zonder dat er voorraad wordt aangelegd.

Best practice voor voorraadbeheer begint met het stellen van serviceniveaudoelen en berekent vervolgens bestelpunten (ook wel Mins genoemd) om die doelen te bereiken. Deze berekeningen moeten rekening houden met variabiliteit in zowel de vraag als de doorlooptijd voor aanvulling. Er zijn veel softwaresystemen beschikbaar om deze berekeningen uit te voeren. Als alles goed gaat, komt het bereikte serviceniveau heel dicht in de buurt van het beoogde serviceniveau. Helaas gaapt er vaak een pijnlijke kloof tussen die twee.

Een reden voor de kloof zijn onrealistische vraagmodellen. In veel gevallen gebruikt software voor het berekenen van bestelpunten formules uit het handboek die zijn gebaseerd op wiskundige aannames die analyse eenvoudig maken ten koste van realisme. Veel "Inventory 101"-handboeken gebruiken formules die veronderstellen dat de vraag een normale verdeling heeft (ook wel de "klokvormige curve" genoemd) voor afgewerkte goederen en de Poisson-verdeling voor reserveonderdelen. Gelukkig zijn er nu voorraadoptimalisatie- en prognosesystemen die de werkelijke vraaggeschiedenis van de voorraaditems verwerken met behulp van probabilistische prognoses. Deze oplossingen berekenen een nauwkeurige schatting van de verdeling – niet een geïdealiseerde versie. Bekijk voor meer informatie deze eerdere blog op probabilistische voorspelling:

Maar er is een tweede bron van fouten in leerboeken die onzichtbaar opereert in veel inventarissoftwarepakketten: "onderschrijding".

Berekeningen van bestelpunten gaan er bijna altijd van uit dat stockouts ontstaan wanneer de totale vraag tijdens een bevoorradingsinterval het bestelpunt overschrijdt. Stel bijvoorbeeld dat de vraag gemiddeld 1 eenheid per dag is. Als de doorlooptijd 5 dagen is, dan is de gemiddelde doorlooptijdvraag 5 stuks. Het herbestelpunt instellen op 5 eenheden zou ergens in de buurt van 50% een lachwekkend serviceniveau opleveren. Het toevoegen van veiligheidsvoorraad aan de berekening kan resulteren in een bestelpunt van bijvoorbeeld 11 eenheden, wat zou kunnen overeenkomen met een serviceniveau van 95%. Een andere manier om dit te zeggen is dat, beginnend bij een bestelpunt van 11 eenheden, er een kans van 95% zou moeten zijn om de doorlooptijd van 5 dagen te overleven zonder een cumulatieve vraag van meer dan 11 eenheden te ervaren. Theoretisch!

Wat in deze analyse ontbreekt, is het undershoot-fenomeen. Undershoot betekent dat de doorlooptijd niet begint Bij het bestelpunt maar onderstaand het. Onderschrijding gebeurt elke keer dat de vraag die het bestelpunt overschreed, de voorraad naar beneden haalde onderstaand (Niet beneden tot) het bestelpunt. Onderstaande figuur toont suppletiecycli met en zonder onderschrijding. Undershoot plukt uw zak voordat u zelfs maar begint met het gooien van de dobbelstenen. Het misleidt de voorraadprofessional door te denken dat zijn of haar bestelpunten voldoende zijn om hun doelen te bereiken, terwijl de werkelijke prestaties het cijfer niet zullen halen.

Er is maar één situatie waarin onderschrijding geen probleem is: wanneer de vraag altijd nul of één eenheid is. Onderschrijding is dan onmogelijk. Maar in alle andere gevallen zal er zeker tot op zekere hoogte sprake zijn van onderschrijding, en dit kan het serviceniveau dat daadwerkelijk wordt bereikt door een bepaalde keuze van een bestelpunt ernstig ondermijnen. Onze analyses tonen aan dat de omstandigheden die het meest kwetsbaar zijn voor onderschrijdingen een sterk intermitterende en scheve vraag zijn met zeer korte doorlooptijden - de omstandigheden die het meest voorkomen door markttrends.

Wat kunt u doen om uzelf te beschermen tegen het effect van onderschrijding op berekeningen van bestelpunten? Gebruik voorraadoptimalisatie- en prognosesoftware die niet gebonden is aan de aannames uit het oude leerboek en in plaats daarvan automatisch rekening houdt met onderschrijdingen bij het berekenen van het serviceniveau dat wordt geproduceerd door een willekeurig bestelpunt.

Om de Inventory Optimization-oplossing van Smart Software in actie te zien, kunt u zich hieronder registreren om een opgenomen demo te zien:

 

  Uw naam *

  Bedrijfsnaam *

  Werk email *

  Werktelefoon


   

   

  Laat een reactie achter

  gerelateerde berichten

  The Importance of Clear Service Level Definitions in Inventory Management

  The Importance of Clear Service Level Definitions in Inventory Management

  Inventory optimization software that supports what-if analysis will expose the tradeoff of stockouts vs. excess costs of varying service level targets. But first it is important to identify how “service levels” is interpreted, measured, and reported. This will avoid miscommunication and the false sense of security that can develop when less stringent definitions are used. Clearly defining how service level is calculated puts all stakeholders on the same page. This facilitates better decision-making.

  De kosten van spreadsheetplanning

  De kosten van spreadsheetplanning

  Bedrijven die afhankelijk zijn van spreadsheets voor vraagplanning, prognoses en voorraadbeheer worden vaak beperkt door de inherente beperkingen van de spreadsheet. Dit artikel onderzoekt de nadelen van traditionele voorraadbeheerbenaderingen veroorzaakt door spreadsheets en de daarmee samenhangende kosten, en contrasteert deze met de aanzienlijke voordelen die worden behaald door het omarmen van de modernste planningstechnologieën.

  Gebruikmaken van Epicor Kinetic Planning BOM's met Smart IP&O voor nauwkeurige prognoses

  Gebruikmaken van Epicor Kinetic Planning BOM's met Smart IP&O voor nauwkeurige prognoses

  In deze blog onderzoeken we hoe het gebruik van Epicor Kinetic Planning BOM's met Smart IP&O uw benadering van forecasting in een zeer configureerbare productieomgeving kan transformeren. Ontdek hoe Smart, een geavanceerde AI-gestuurde oplossing voor vraagplanning en voorraadoptimalisatie, de complexiteit van het voorspellen van de vraag naar eindproducten kan vereenvoudigen, vooral als het om verwisselbare componenten gaat. Ontdek hoe het plannen van stuklijsten en geavanceerde prognosetechnieken bedrijven in staat stelt nauwkeuriger te anticiperen op de behoeften van klanten, waardoor de operationele efficiëntie wordt gewaarborgd en een voorsprong behouden in een concurrerende markt.

  recente berichten

  • The Importance of Clear Service Level Definitions in Inventory ManagementThe Importance of Clear Service Level Definitions in Inventory Management
   Inventory optimization software that supports what-if analysis will expose the tradeoff of stockouts vs. excess costs of varying service level targets. But first it is important to identify how “service levels” is interpreted, measured, and reported. This will avoid miscommunication and the false sense of security that can develop when less stringent definitions are used. Clearly defining how service level is calculated puts all stakeholders on the same page. This facilitates better decision-making. […]
  • Future-Proofing Utilities. Advanced Analytics for Supply Chain OptimizationFuture-Proofing Utilities: Advanced Analytics for Supply Chain Optimization
   Nutsvoorzieningen op het gebied van elektriciteit, aardgas, stedelijk water en telecommunicatie zijn allemaal activa-intensief en afhankelijk van fysieke infrastructuur die in de loop van de tijd goed moet worden onderhouden, bijgewerkt en geüpgraded. Het maximaliseren van de uptime van bedrijfsmiddelen en de betrouwbaarheid van de fysieke infrastructuur vereist effectief voorraadbeheer, prognoses van reserveonderdelen en leveranciersbeheer. Een nutsbedrijf dat deze processen effectief uitvoert, presteert beter dan zijn concurrenten, levert een beter rendement op voor zijn investeerders en hogere serviceniveaus voor zijn klanten, terwijl het zijn impact op het milieu vermindert. […]
  • De kosten als u niets doet met uw voorraadplanningssystemenDe kosten van spreadsheetplanning
   Bedrijven die afhankelijk zijn van spreadsheets voor vraagplanning, prognoses en voorraadbeheer worden vaak beperkt door de inherente beperkingen van de spreadsheet. Dit artikel onderzoekt de nadelen van traditionele voorraadbeheerbenaderingen veroorzaakt door spreadsheets en de daarmee samenhangende kosten, en contrasteert deze met de aanzienlijke voordelen die worden behaald door het omarmen van de modernste planningstechnologieën. […]
  • Simple Inventory Optimization is Good Except When It Isn’t FHDEenvoudig is goed, behalve als dat niet het geval is
   In this blog, we are steering the conversation towards the transformative potential of technology in inventory management. The discussion centers around the limitations of simple thinking in managing inventory control processes and the necessity of adopting systematic software solutions. […]
  • Gebruikmaken van Epicor Kinetic Planning BOM's met slimme IP&O om nauwkeurig HD te voorspellenGebruikmaken van Epicor Kinetic Planning BOM's met Smart IP&O voor nauwkeurige prognoses
   In deze blog onderzoeken we hoe het gebruik van Epicor Kinetic Planning BOM's met Smart IP&O uw benadering van forecasting in een zeer configureerbare productieomgeving kan transformeren. Ontdek hoe Smart, een geavanceerde AI-gestuurde oplossing voor vraagplanning en voorraadoptimalisatie, de complexiteit van het voorspellen van de vraag naar eindproducten kan vereenvoudigen, vooral als het om verwisselbare componenten gaat. Ontdek hoe het plannen van stuklijsten en geavanceerde prognosetechnieken bedrijven in staat stelt nauwkeuriger te anticiperen op de behoeften van klanten, waardoor de operationele efficiëntie wordt gewaarborgd en een voorsprong behouden in een concurrerende markt. […]

   Voorraadoptimalisatie voor fabrikanten, distributeurs en MRO

   • Future-Proofing Utilities. Advanced Analytics for Supply Chain OptimizationFuture-Proofing Utilities: Advanced Analytics for Supply Chain Optimization
    Nutsvoorzieningen op het gebied van elektriciteit, aardgas, stedelijk water en telecommunicatie zijn allemaal activa-intensief en afhankelijk van fysieke infrastructuur die in de loop van de tijd goed moet worden onderhouden, bijgewerkt en geüpgraded. Het maximaliseren van de uptime van bedrijfsmiddelen en de betrouwbaarheid van de fysieke infrastructuur vereist effectief voorraadbeheer, prognoses van reserveonderdelen en leveranciersbeheer. Een nutsbedrijf dat deze processen effectief uitvoert, presteert beter dan zijn concurrenten, levert een beter rendement op voor zijn investeerders en hogere serviceniveaus voor zijn klanten, terwijl het zijn impact op het milieu vermindert. […]
   • Centrering Act Reserveonderdelen Timing Prijzen en betrouwbaarheidCentreringswet: timing, prijzen en betrouwbaarheid van reserveonderdelen
    In dit artikel begeleiden we u bij het opstellen van een voorraadplan voor reserveonderdelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan beschikbaarheidsstatistieken zoals serviceniveaus en vulpercentages, terwijl de kostenefficiëntie wordt gewaarborgd. We zullen ons concentreren op een benadering van voorraadplanning genaamd Service Level-Driven Inventory Optimization. Vervolgens bespreken we hoe u kunt bepalen welke onderdelen u in uw inventaris moet opnemen en welke onderdelen mogelijk niet nodig zijn. Ten slotte onderzoeken we manieren om uw op serviceniveau gebaseerde voorraadplan consistent te verbeteren. […]
   • Waarom MRO-bedrijven aanvullende software voor serviceonderdelenplanning en inventarisatie nodig hebbenWaarom MRO-bedrijven aanvullende software voor serviceonderdelenplanning en inventarisatie nodig hebben
    MRO-organisaties bestaan in een breed scala van industrieën, waaronder openbaar vervoer, elektriciteitsbedrijven, afvalwater, waterkracht, luchtvaart en mijnbouw. Om hun werk gedaan te krijgen, gebruiken MRO-professionals Enterprise Asset Management (EAM) en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Deze systemen zijn ontworpen om veel taken uit te voeren. Gezien hun kenmerken, kosten en uitgebreide implementatievereisten wordt aangenomen dat EAM- en ERP-systemen het allemaal kunnen. In dit bericht vatten we de behoefte aan aanvullende software samen die zich richt op gespecialiseerde analyses voor voorraadoptimalisatie, prognoses en planning van serviceonderdelen. […]
   • Vraag naar reserveonderdelen voorspellen-een-ander-perspectief-voor-planning-service-onderdelenDe voorspelling is belangrijk, maar misschien niet zoals u denkt
    Waar of niet waar: de prognose is niet van belang voor het voorraadbeheer van reserveonderdelen. Op het eerste gezicht lijkt deze verklaring duidelijk onjuist. Prognoses zijn immers cruciaal voor het plannen van de voorraadniveaus, toch? Het hangt ervan af wat je onder ‘voorspelling’ verstaat. Als u een ouderwetse prognose met één cijfer bedoelt (“de vraag naar artikel CX218b zal volgende week 3 eenheden bedragen en de week erna 6 eenheden”), dan nee. Als je de betekenis van voorspelling verruimt tot een kansverdeling die rekening houdt met onzekerheden in zowel vraag als aanbod, dan ja. […]