De slimme voorspeller

 Het nastreven van best practices op het gebied van vraagplanning,

prognoses en voorraadoptimalisatie

Serviceniveau is een belangrijke prestatie-indicator voor bedrijven die een hoge prioriteit geven aan het voldoen aan de vraag van de klant. Serviceniveau wordt gedefinieerd als de waarschijnlijkheid dat een doorlooptijd van aanvulling wordt overleefd zonder dat er voorraad wordt aangelegd.

Best practice voor voorraadbeheer begint met het stellen van serviceniveaudoelen en berekent vervolgens bestelpunten (ook wel Mins genoemd) om die doelen te bereiken. Deze berekeningen moeten rekening houden met variabiliteit in zowel de vraag als de doorlooptijd voor aanvulling. Er zijn veel softwaresystemen beschikbaar om deze berekeningen uit te voeren. Als alles goed gaat, komt het bereikte serviceniveau heel dicht in de buurt van het beoogde serviceniveau. Helaas gaapt er vaak een pijnlijke kloof tussen die twee.

Een reden voor de kloof zijn onrealistische vraagmodellen. In veel gevallen gebruikt software voor het berekenen van bestelpunten formules uit het handboek die zijn gebaseerd op wiskundige aannames die analyse eenvoudig maken ten koste van realisme. Veel "Inventory 101"-handboeken gebruiken formules die veronderstellen dat de vraag een normale verdeling heeft (ook wel de "klokvormige curve" genoemd) voor afgewerkte goederen en de Poisson-verdeling voor reserveonderdelen. Gelukkig zijn er nu voorraadoptimalisatie- en prognosesystemen die de werkelijke vraaggeschiedenis van de voorraaditems verwerken met behulp van probabilistische prognoses. Deze oplossingen berekenen een nauwkeurige schatting van de verdeling – niet een geïdealiseerde versie. Bekijk voor meer informatie deze eerdere blog op probabilistische voorspelling:

Maar er is een tweede bron van fouten in leerboeken die onzichtbaar opereert in veel inventarissoftwarepakketten: "onderschrijding".

Berekeningen van bestelpunten gaan er bijna altijd van uit dat stockouts ontstaan wanneer de totale vraag tijdens een bevoorradingsinterval het bestelpunt overschrijdt. Stel bijvoorbeeld dat de vraag gemiddeld 1 eenheid per dag is. Als de doorlooptijd 5 dagen is, dan is de gemiddelde doorlooptijdvraag 5 stuks. Het herbestelpunt instellen op 5 eenheden zou ergens in de buurt van 50% een lachwekkend serviceniveau opleveren. Het toevoegen van veiligheidsvoorraad aan de berekening kan resulteren in een bestelpunt van bijvoorbeeld 11 eenheden, wat zou kunnen overeenkomen met een serviceniveau van 95%. Een andere manier om dit te zeggen is dat, beginnend bij een bestelpunt van 11 eenheden, er een kans van 95% zou moeten zijn om de doorlooptijd van 5 dagen te overleven zonder een cumulatieve vraag van meer dan 11 eenheden te ervaren. Theoretisch!

Wat in deze analyse ontbreekt, is het undershoot-fenomeen. Undershoot betekent dat de doorlooptijd niet begint Bij het bestelpunt maar onderstaand het. Onderschrijding gebeurt elke keer dat de vraag die het bestelpunt overschreed, de voorraad naar beneden haalde onderstaand (Niet beneden tot) het bestelpunt. Onderstaande figuur toont suppletiecycli met en zonder onderschrijding. Undershoot plukt uw zak voordat u zelfs maar begint met het gooien van de dobbelstenen. Het misleidt de voorraadprofessional door te denken dat zijn of haar bestelpunten voldoende zijn om hun doelen te bereiken, terwijl de werkelijke prestaties het cijfer niet zullen halen.

Er is maar één situatie waarin onderschrijding geen probleem is: wanneer de vraag altijd nul of één eenheid is. Onderschrijding is dan onmogelijk. Maar in alle andere gevallen zal er zeker tot op zekere hoogte sprake zijn van onderschrijding, en dit kan het serviceniveau dat daadwerkelijk wordt bereikt door een bepaalde keuze van een bestelpunt ernstig ondermijnen. Onze analyses tonen aan dat de omstandigheden die het meest kwetsbaar zijn voor onderschrijdingen een sterk intermitterende en scheve vraag zijn met zeer korte doorlooptijden - de omstandigheden die het meest voorkomen door markttrends.

Wat kunt u doen om uzelf te beschermen tegen het effect van onderschrijding op berekeningen van bestelpunten? Gebruik voorraadoptimalisatie- en prognosesoftware die niet gebonden is aan de aannames uit het oude leerboek en in plaats daarvan automatisch rekening houdt met onderschrijdingen bij het berekenen van het serviceniveau dat wordt geproduceerd door een willekeurig bestelpunt.

Om de Inventory Optimization-oplossing van Smart Software in actie te zien, kunt u zich hieronder registreren om een opgenomen demo te zien:

 

  Uw naam *

  Bedrijfsnaam *

  Werk email *

  Werktelefoon


   

   

  Laat een reactie achter

  gerelateerde berichten

  Onregelmatige operaties

  Onregelmatige operaties

  This blog is about “irregular operations.” Smart Software is in the process of adapting our products to help you cope with your own irregular ops. This is a preview.

  De kosten van spreadsheetplanning

  De kosten van spreadsheetplanning

  Bedrijven die afhankelijk zijn van spreadsheets voor vraagplanning, prognoses en voorraadbeheer worden vaak beperkt door de inherente beperkingen van de spreadsheet. Dit artikel onderzoekt de nadelen van traditionele voorraadbeheerbenaderingen veroorzaakt door spreadsheets en de daarmee samenhangende kosten, en contrasteert deze met de aanzienlijke voordelen die worden behaald door het omarmen van de modernste planningstechnologieën.

  Vind uw plek op de voorraadafwegingscurve

  Vind uw plek op de voorraadafwegingscurve

  Deze videoblog bevat essentiële inzichten voor degenen die werken met de complexiteit van voorraadbeheer. De sessie richt zich op het vinden van het juiste evenwicht binnen de voorraadafwegingscurve en nodigt kijkers uit om het diepgewortelde belang van dit evenwicht te begrijpen.

  recente berichten

  • Smart Software is bezig met het aanpassen van onze producten om u te helpen omgaan met uw eigen onregelmatige werkzaamhedenOnregelmatige operaties
   This blog is about “irregular operations.” Smart Software is in the process of adapting our products to help you cope with your own irregular ops. This is a preview. […]
  • Epicor AI-voorspellings- en inventaristechnologie gecombineerd met plannerkennis voor inzichtenSlimme software gepresenteerd op Epicor Insights 2024
   Smart Software zal dit jaar aanwezig zijn op het Epicor Insights-evenement in Nashville. Als u van plan bent dit jaar aanwezig te zijn, bezoek dan stand #13 of #501 en leer meer over Epicor Smart Inventory Planning and Optimization. . […]
  • Op zoek naar problemen met uw voorraadgegevensOp zoek naar problemen met uw voorraadgegevens
   In deze videoblog wordt een cruciaal aspect van voorraadbeheer in de schijnwerpers gezet: de analyse en interpretatie van voorraadgegevens. De focus ligt specifiek op een dataset van een openbaar vervoersbedrijf met details over reserveonderdelen voor bussen. […]
  • BAF Case Study SIOP-planning DistributiecentrumBig Ass-fans wenden zich tot slimme software naarmate de vraag toeneemt
   Big Ass Fans is de best verkopende fabrikant van grote ventilatoren ter wereld en levert comfort in ruimtes waar comfort onmogelijk lijkt. BAF had een probleem: hoe kon de productie betrouwbaar worden gepland om aan de vraag te voldoen. BAF ervoer een kloof tussen de prognoses van boekingen en de verzendingen, en dit had gevolgen voor de omzet en de klanttevredenheid. BAF wendde zich tot Smart Software voor hulp. […]
  • De kosten als u niets doet met uw voorraadplanningssystemenDe kosten van spreadsheetplanning
   Bedrijven die afhankelijk zijn van spreadsheets voor vraagplanning, prognoses en voorraadbeheer worden vaak beperkt door de inherente beperkingen van de spreadsheet. Dit artikel onderzoekt de nadelen van traditionele voorraadbeheerbenaderingen veroorzaakt door spreadsheets en de daarmee samenhangende kosten, en contrasteert deze met de aanzienlijke voordelen die worden behaald door het omarmen van de modernste planningstechnologieën. […]

   Voorraadoptimalisatie voor fabrikanten, distributeurs en MRO

   • Waarom MRO-bedrijven aanvullende software voor serviceonderdelenplanning en inventarisatie nodig hebbenWaarom MRO-bedrijven aanvullende software voor serviceonderdelenplanning en inventarisatie nodig hebben
    MRO-organisaties bestaan in een breed scala van industrieën, waaronder openbaar vervoer, elektriciteitsbedrijven, afvalwater, waterkracht, luchtvaart en mijnbouw. Om hun werk gedaan te krijgen, gebruiken MRO-professionals Enterprise Asset Management (EAM) en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Deze systemen zijn ontworpen om veel taken uit te voeren. Gezien hun kenmerken, kosten en uitgebreide implementatievereisten wordt aangenomen dat EAM- en ERP-systemen het allemaal kunnen. In dit bericht vatten we de behoefte aan aanvullende software samen die zich richt op gespecialiseerde analyses voor voorraadoptimalisatie, prognoses en planning van serviceonderdelen. […]
   • Vraag naar reserveonderdelen voorspellen-een-ander-perspectief-voor-planning-service-onderdelenDe voorspelling is belangrijk, maar misschien niet zoals u denkt
    Waar of niet waar: de prognose is niet van belang voor het voorraadbeheer van reserveonderdelen. Op het eerste gezicht lijkt deze verklaring duidelijk onjuist. Prognoses zijn immers cruciaal voor het plannen van de voorraadniveaus, toch? Het hangt ervan af wat je onder ‘voorspelling’ verstaat. Als u een ouderwetse prognose met één cijfer bedoelt (“de vraag naar artikel CX218b zal volgende week 3 eenheden bedragen en de week erna 6 eenheden”), dan nee. Als je de betekenis van voorspelling verruimt tot een kansverdeling die rekening houdt met onzekerheden in zowel vraag als aanbod, dan ja. […]
   • Waarom MRO-bedrijven zich zorgen moeten maken over overtollige voorraadWaarom MRO-bedrijven zich zorgen moeten maken over overtollige voorraad
    Geven MRO-bedrijven echt prioriteit aan het verminderen van de overtollige voorraad reserveonderdelen? Vanuit organisatorisch oogpunt blijkt uit onze ervaring dat dit niet noodzakelijk het geval is. Discussies in de bestuurskamer gaan doorgaans over het uitbreiden van wagenparken, het verwerven van nieuwe klanten, het voldoen aan Service Level Agreements (SLA's), het moderniseren van de infrastructuur en het maximaliseren van de uptime. In bedrijfstakken waar activa die worden ondersteund door reserveonderdelen honderden miljoenen kosten of aanzienlijke inkomsten genereren (bijvoorbeeld de mijnbouw of de olie- en gassector), doet de waarde van de voorraad nauwelijks de wenkbrauwen fronsen en hebben organisaties de neiging grote hoeveelheden buitensporige voorraden over het hoofd te zien. […]
   • Belangrijkste verschillen tussen voorraadplanning voor eindproducten en voor MRO en reserveonderdelenBelangrijkste verschillen tussen voorraadplanning voor eindproducten en voor MRO en reserveonderdelen
    In het huidige competitieve zakelijke landschap zijn bedrijven voortdurend op zoek naar manieren om hun operationele efficiëntie te verbeteren en meer inkomsten te genereren. Het optimaliseren van het beheer van serviceonderdelen is een vaak over het hoofd gezien aspect dat een aanzienlijke financiële impact kan hebben. Bedrijven kunnen de algehele efficiëntie verbeteren en aanzienlijke financiële opbrengsten genereren door de voorraad reserveonderdelen effectief te beheren. Dit artikel gaat in op de economische implicaties van geoptimaliseerd beheer van serviceonderdelen en hoe investeren in software voor voorraadoptimalisatie en vraagplanning een concurrentievoordeel kan opleveren. […]