Een percentielprognose, waarbij de cyaankleurige lijn het 90e percentiel van de maandelijkse vraag schat.