Het eerste niveau: een prognose van de verwachte vraag in de komende 12 maanden