De slimme voorspeller

 Het nastreven van best practices op het gebied van vraagplanning,

prognoses en voorraadoptimalisatie

Verbeter de forecasting nauwkeurigheid, elimineer overtollige voorraad en maximaliseer service levels

In deze video vertelt Dr. Thomas Willemain, mede-oprichter en SVP Research, over het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses door prognosefouten te meten. We beginnen met een overzicht van de verschillende soorten foutstatistieken: schaalafhankelijke fout, procentuele fout, relatieve fout en schaalvrije foutstatistieken. Hoewel sommige fouten onvermijdelijk zijn, zijn er manieren om deze te verminderen, en prognosestatistieken zijn noodzakelijke hulpmiddelen voor het bewaken en verbeteren van de prognosenauwkeurigheid. Vervolgens zullen we het speciale probleem van de intermitterende vraag en de deel-door-nul-problemen uitleggen. Tom besluit door uit te leggen hoe je prognoses van meerdere items kunt beoordelen en hoe het vaak zinvol is om gewogen gemiddelden te gebruiken, waarbij items verschillend worden gewogen op basis van volume of omzet.

 

Vier algemene typen foutstatistieken 

1. Schaalafhankelijke fout
2. Percentage fout
3. Relatieve fout
4. Schaalvrije fout

Opmerking: Schaalafhankelijke metrieken worden uitgedrukt in de eenheden van de voorspelde variabele. De andere drie worden uitgedrukt als percentages.

 

1. Schaalafhankelijke foutstatistieken

 • Mean Absolute Error (MAE) ook wel Mean Absolute Deviation (MAD) genoemd
 • Mediane absolute fout (MdAE)
 • Root Mean Square-fout (RMSE)
 • Deze statistieken drukken de fout uit in de oorspronkelijke eenheden van de gegevens.
  • Bijv: eenheden, kisten, vaten, kilogrammen, dollars, liters, enz.
 • Aangezien prognoses te hoog of te laag kunnen zijn, zullen de tekenen van de fouten zowel positief als negatief zijn, waardoor ongewenste annuleringen mogelijk zijn.
  • Bijv.: u wilt niet dat fouten van +50 en -50 worden geannuleerd en "geen fout" weergeven.
 • Om het annuleringsprobleem aan te pakken, nemen deze statistieken negatieve tekens weg door kwadratuur of absolute waarde te gebruiken.

 

2. Percentage foutmetriek

 • Gemiddelde absolute procentuele fout (MAPE)
 • Deze metriek drukt de grootte van de fout uit als een percentage van de werkelijke waarde van de voorspelde variabele.
 • Het voordeel van deze aanpak is dat het meteen duidelijk maakt of de fout een groot probleem is of niet.
 • Bijv.: stel dat de MAE 100 eenheden is. Is een typische fout van 100 eenheden verschrikkelijk? OK? groot?
 • Het antwoord hangt af van de grootte van de variabele die wordt voorspeld. Als de werkelijke waarde 100 is, dan is een MAE = 100 zo groot als het ding dat wordt voorspeld. Maar als de werkelijke waarde 10.000 is, dan toont een MAE = 100 een grote nauwkeurigheid, aangezien de MAPE slechts 1% is van de werkelijke waarde.

 

3. Relatieve foutmetriek

 • Mediane relatieve absolute fout (MdRAE)
 • Ten opzichte van wat? Naar een benchmarkprognose.
 • Welke maatstaf? Meestal de "naïeve" voorspelling.
 • Wat is de naïeve voorspelling? Volgende prognosewaarde = laatste werkelijke waarde.
 • Waarom de naïeve voorspelling gebruiken? Want als je daar niet tegen kunt, zit je in een zware vorm.

 

4. Schaalvrije foutmetriek

 • Mediane relatief geschaalde fout (MdRSE)
 • Deze statistiek drukt de absolute voorspellingsfout uit als een percentage van het natuurlijke niveau van willekeur (volatiliteit) in de gegevens.
 • De volatiliteit wordt gemeten door de gemiddelde grootte van de verandering in de voorspelde variabele van de ene tijdsperiode naar de volgende.
  • (Dit is dezelfde als de fout gemaakt door de naïeve voorspelling.)
 • Hoe verschilt deze statistiek van de bovenstaande MdRAE?
  • Ze gebruiken allebei de naïeve prognose, maar deze statistiek gebruikt fouten bij het voorspellen van de vraaggeschiedenis, terwijl de MdRAE fouten gebruikt bij het voorspellen van toekomstige waarden.
  • Dit is van belang omdat er meestal veel meer historische waarden zijn dan er voorspellingen zijn.
  • Dat is op zijn beurt weer van belang omdat deze statistiek zou "ontploffen" als alle gegevens nul waren, wat minder waarschijnlijk is bij gebruik van de vraaggeschiedenis.

 

Intermittent Demand Planning en Parts Forecasting

 

Het speciale probleem van intermitterende vraag

 • "Intermitterende" vraag heeft veel nul-eisen vermengd met willekeurige niet-nul-eisen.
 • MAPE wordt geruïneerd wanneer fouten worden gedeeld door nul.
 • MdRAE kan ook kapot gaan.
 • MdSAE zal minder snel kapot gaan.

 

Samenvatting en opmerkingen

 • Prognosestatistieken zijn noodzakelijke hulpmiddelen voor het bewaken en verbeteren van de prognosenauwkeurigheid.
 • Er zijn twee hoofdklassen van statistieken: absoluut en relatief.
 • Absolute metingen (MAE, MdAE, RMSE) zijn natuurlijke keuzes bij het beoordelen van prognoses van één item.
 • Relatieve metingen (MAPE, MdRAE, MdSAE) zijn nuttig bij het vergelijken van de nauwkeurigheid tussen items of tussen alternatieve prognoses van hetzelfde item of bij het beoordelen van de nauwkeurigheid ten opzichte van de natuurlijke variabiliteit van een item.
 • Intermitterende vraag levert problemen met delen door nul op die MdSAE verkiezen boven MAPE.
 • Bij het beoordelen van prognoses van meerdere items is het vaak zinvol om gewogen gemiddelden te gebruiken, waarbij items anders worden gewogen op basis van volume of omzet.
Laat een reactie achter

RECENTE BERICHTEN

Why Inventory Planning Shouldn’t Rely Exclusively on Simple Rules of Thumb

Why Inventory Planning Shouldn’t Rely Exclusively on Simple Rules of Thumb

For too many companies, a critical piece of data fact-finding ― the measurement of demand uncertainty ― is handled by simple but inaccurate rules of thumb. For example, demand planners will often compute safety stock by a user-defined multiple of the forecast or historical average. Or they may configure their ERP to order more when on hand inventory gets to 2 x the average demand over the lead time for important items and 1.5 x for less important ones. This is a huge mistake with costly consequences.

Rechtstreeks naar het brein van de baas – voorraadanalyse en rapportage

Rechtstreeks naar het brein van de baas – voorraadanalyse en rapportage

In this blog, the spotlight is cast on the software that creates reports for management, the silent hero that translates the beauty of furious calculations into actionable reports. Watch as the calculations, intricately guided by planners utilizing our software, seamlessly converge into Smart Operational Analytics (SOA) reports, dividing five key areas: inventory analysis, inventory performance, inventory trending, supplier performance, and demand anomalies.

Je moet samenwerken met de algoritmen

Je moet samenwerken met de algoritmen

This article is about the real power that comes from the collaboration between you and our software that happens at your fingertips. We often write about the software itself and what goes on “under the hood”. This time, the subject is how you should best team up with the software.

recente berichten

 • Why inventory planning shouldn’t rely exclusively on simple rules of thumbWhy Inventory Planning Shouldn’t Rely Exclusively on Simple Rules of Thumb
  For too many companies, a critical piece of data fact-finding ― the measurement of demand uncertainty ― is handled by simple but inaccurate rules of thumb. For example, demand planners will often compute safety stock by a user-defined multiple of the forecast or historical average. Or they may configure their ERP to order more when on hand inventory gets to 2 x the average demand over the lead time for important items and 1.5 x for less important ones. This is a huge mistake with costly consequences. […]
 • Direct naar het brein van de baas - InventarisanalyseRechtstreeks naar het brein van de baas – voorraadanalyse en rapportage
  In this blog, the spotlight is cast on the software that creates reports for management, the silent hero that translates the beauty of furious calculations into actionable reports. Watch as the calculations, intricately guided by planners utilizing our software, seamlessly converge into Smart Operational Analytics (SOA) reports, dividing five key areas: inventory analysis, inventory performance, inventory trending, supplier performance, and demand anomalies. […]
 • U moet samenwerken met de algoritmen voor voorraadbeheerJe moet samenwerken met de algoritmen
  This article is about the real power that comes from the collaboration between you and our software that happens at your fingertips. We often write about the software itself and what goes on “under the hood”. This time, the subject is how you should best team up with the software. […]
 • Heroverweging van de nauwkeurigheid van prognoses, een verschuiving van nauwkeurigheid naar foutstatistiekenBeantwoord de precisie van het pronóstico: een precisie-cambio met de meetmetrieken
  Het meten van de nauwkeurigheid van prognoses is een onmiskenbaar belangrijk onderdeel van het vraagplanningsproces. Deze voorspellingsscorekaart zou kunnen worden opgebouwd op basis van een van de twee contrasterende gezichtspunten voor het berekenen van metrieken. Vanuit het foutperspectief wordt de vraag gesteld: “Hoe ver lag de voorspelling van de werkelijkheid?” Vanuit het nauwkeurigheidsperspectief wordt de vraag gesteld: “Hoe dicht lag de voorspelling bij de werkelijkheid?” Beide zijn geldig, maar foutstatistieken bieden meer informatie. […]
 • Het gebruik van belangrijke prestatievoorspellingen om het voorraadbeleid te plannen
  Ik kan me niet voorstellen dat ik een voorraadplanner ben op het gebied van reserveonderdelen, distributie of productie en dat ik veiligheidsvoorraden, bestelpunten en bestelsuggesties moet creëren zonder gebruik te maken van belangrijke prestatievoorspellingen van serviceniveaus, opvullingspercentages en voorraadkosten. […]

  Voorraadoptimalisatie voor fabrikanten, distributeurs en MRO

  • Belangrijkste verschillen tussen voorraadplanning voor eindproducten en voor MRO en reserveonderdelenBelangrijkste verschillen tussen voorraadplanning voor eindproducten en voor MRO en reserveonderdelen
   In het huidige competitieve zakelijke landschap zijn bedrijven voortdurend op zoek naar manieren om hun operationele efficiëntie te verbeteren en meer inkomsten te genereren. Het optimaliseren van het beheer van serviceonderdelen is een vaak over het hoofd gezien aspect dat een aanzienlijke financiële impact kan hebben. Bedrijven kunnen de algehele efficiëntie verbeteren en aanzienlijke financiële opbrengsten genereren door de voorraad reserveonderdelen effectief te beheren. Dit artikel gaat in op de economische implicaties van geoptimaliseerd beheer van serviceonderdelen en hoe investeren in software voor voorraadoptimalisatie en vraagplanning een concurrentievoordeel kan opleveren. […]
  • Centrering Act Reserveonderdelen Timing Prijzen en betrouwbaarheidCentreringswet: timing, prijzen en betrouwbaarheid van reserveonderdelen
   In dit artikel begeleiden we u bij het opstellen van een voorraadplan voor reserveonderdelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan beschikbaarheidsstatistieken zoals serviceniveaus en vulpercentages, terwijl de kostenefficiëntie wordt gewaarborgd. We zullen ons concentreren op een benadering van voorraadplanning genaamd Service Level-Driven Inventory Optimization. Vervolgens bespreken we hoe u kunt bepalen welke onderdelen u in uw inventaris moet opnemen en welke onderdelen mogelijk niet nodig zijn. Ten slotte onderzoeken we manieren om uw op serviceniveau gebaseerde voorraadplan consistent te verbeteren. […]
  • 5 stappen om de financiële impact van reserveonderdelenplanning te verbeteren5 stappen om de financiële impact van reserveonderdelenplanning te verbeteren
   In het huidige competitieve zakelijke landschap zijn bedrijven voortdurend op zoek naar manieren om hun operationele efficiëntie te verbeteren en meer inkomsten te genereren. Het optimaliseren van het beheer van serviceonderdelen is een vaak over het hoofd gezien aspect dat een aanzienlijke financiële impact kan hebben. Bedrijven kunnen de algehele efficiëntie verbeteren en aanzienlijke financiële opbrengsten genereren door de voorraad reserveonderdelen effectief te beheren. Dit artikel gaat in op de economische implicaties van geoptimaliseerd beheer van serviceonderdelen en hoe investeren in software voor voorraadoptimalisatie en vraagplanning een concurrentievoordeel kan opleveren. […]
  • Bottom Line-strategieën voor planningssoftware voor reserveonderdelenBottom Line-strategieën voor de planning van reserveonderdelen
   Het beheer van reserveonderdelen brengt tal van uitdagingen met zich mee, zoals onverwachte storingen, veranderende schema's en inconsistente vraagpatronen. Traditionele prognosemethoden en handmatige benaderingen zijn niet effectief in het omgaan met deze complexiteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, schetst deze blog de belangrijkste strategieën die prioriteit geven aan serviceniveaus, probabilistische methoden gebruiken om bestelpunten te berekenen, het voorraadbeleid regelmatig aanpassen en een speciaal planningsproces implementeren om overmatige voorraad te voorkomen. Verken deze strategieën om de inventaris van reserveonderdelen te optimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren. […]