De slimme voorspeller

 Het nastreven van best practices op het gebied van vraagplanning,

prognoses en voorraadoptimalisatie

Inventory Planning from the Perspective of a Physicist

In a perfect world, Just in Time (JIT) would be the appropriate solution for inventory management. If you can exactly predict what you need and where you need it and your suppliers can get what you need without delay, then you do not need to maintain much inventory locally.  But as the saying goes from famous pugilist Mike Tyson, “everyone has a plan until they get punched in the mouth.” And the latest punch in the mouth for the global supply chain was last week’s Suez Canal Blockage that held up $9.6B in trade costing an estimated $6.7M per minute[1].  Disruptions from these and similar events should be modeled and accounted for in your planning.

The assumption that you can exactly predict the future was apparent in Isaac Newton’s laws. Since the 1920’s with the introduction of quantum physics, uncertainty became fundamental to our understanding of nature. Uncertainty is built into fundamental reality.  So too should it be built into Supply and Demand Planning processes.  Yet too often, black swan events such as the Suez Canal blockage are often thought of as anomalies and as a result, discounted when planning. It is not enough to look back in hindsight and proclaim that it should have been expected. Something needs to be done about addressing the occurrence of other such events in the future and planning stocking levels accordingly.

We must move beyond the “thin tailed distribution” thinking where extreme outcomes are discounted and plan for “fat tails.”  So how do we execute a real-world JIT plan when it comes to planning inventory? To do this, the first step is to estimate the realistic lead time to obtain an item. However, estimation is difficult due to lead time uncertainty.  Using actual supplier lead times in your company database and external data, you can develop a distribution of possible future lead times and demands within those lead times. Probabilistic forecasting will allow you to account for disruptions and unusual events by not limiting your estimates to what has been observed solely on your own short-term demand and lead time data.  You’ll be able to generate possible outcomes with associated probabilities for each occurrence.

Once you have an estimate of the lead time and demand distribution, you can then specify the service level you need to have for that part. Using solutions such as Smart Inventory Optimization (SIO), you will be able confidently stock based on the targeted stock-out risk with minimal inventory carrying cost. You may also consider letting the solution prescribe optimal service level targets by assessing the costs of additional inventory vs. cost of stockout.

Finally, as I have already noted, we need to accept that we can never eliminate all uncertainty. As a physicist, I have always been intrigued by the fact that, even at the most basic levels of reality as we understand it today, there is still uncertainty. Albert Einstein believed in certainty (determinism) in physical law.  If he were an inventory manager, he might have argued for JIT because he believed physical laws should allow perfect predictability. He famously said, “God does not play with dice.”  Or could it be possible that the universe we exist in was a “black swan” event in a prior “multi-verse” that produced a particular kind of universe that allowed us to exist.

In inventory planning, as in science, we cannot escape the reality of uncertainty and the impact of unusual events.  We must plan accordingly.

 

[1] https://www.bbc.com/news/business-56559073#:~:text=Looking%20at%20the%20bigger%20picture,0.2%20to%200.4%20percentage%20points.

Laat een reactie achter

gerelateerde berichten

Smart Software leidt een webinar als onderdeel van het WERC Solutions Partner Program

Smart Software leidt een webinar als onderdeel van het WERC Solutions Partner Program

Smart Software, zal een webinar van 30 minuten leiden als onderdeel van het WERC Solutions Partner Program. De presentatie zal zich richten op hoe een toonaangevend elektriciteitsbedrijf Smart Inventory Planning and Optimization (Smart IP&O) implementeerde als onderdeel van het strategische supply chain-optimalisatie-initiatief (SCO) van het bedrijf.

Bel een Audible om proactief ruis in de supply chain tegen te gaan

Bel een Audible om proactief ruis in de supply chain tegen te gaan

U kent de situatie: u berekent de beste manier om elk voorraadartikel te beheren door de juiste reorder points en replenishment targets te berekenen, en vervolgens de gemiddelde vraag te verhogen of te verlagen, of de volatiliteit van de vraag te veranderen, of de lead times van leveranciers te veranderen, of uw eigen kosten te veranderen.

recente berichten

 • Epicor Prophet 21 with Forecasting Inventory PlanningExtend Epicor Prophet 21 with Smart IP&O’s Forecasting & Dynamic Reorder Point Planning
  Smart Inventory Planning & Optimization (Smart IP&O) can help with inventory ordering functionality in Epicor P21, reduce inventory, minimize stockouts and restore your organization’s trust by providing robust predictive analytics, consensus-based forecasting, and what-if scenario planning. […]
 • Supply Chain Math large-scale decision-making analyticsSupply Chain Math: Don’t Bring a Knife to a Gunfight
  Math and the supply chain go hand and hand. As supply chains grow, increasing complexity will drive companies to look for ways to manage large-scale decision-making. Math is a fact of life for anyone in inventory management and demand forecasting who is hoping to remain competitive in the modern world. Read our article to learn more. […]
 • Rijpe bebaarde monteur in uniform onderzoekt de machine en repareert deze in de fabriekService Parts Planning: Planning for consumable parts vs. Repairable Parts
  When deciding on the right stocking parameters for spare and replacement parts, it is important to distinguish between consumable and repairable servoce parts. These differences are often overlooked by inventory planning software and can result in incorrect estimates of what to stock. Different approaches are required when planning for consumables vs. repairable service parts. […]
 • Vier veelgemaakte fouten bij het plannen van aanvullingsdoelenVier veelgemaakte fouten bij het plannen van aanvullingsdoelen
  Hoe vaak herkalibreert u uw voorraadbeleid? Waarom? Leer hoe u belangrijke fouten kunt vermijden bij het plannen van aanvullingsdoelen door het proces te automatiseren, onderdelen opnieuw te kalibreren, targeting-prognosemethoden te gebruiken en uitzonderingen te bekijken. […]
 • Smart Software introduceert met genoegen onze serie webinars, exclusief aangeboden voor Epicor-gebruikers.Breid de prognoses en min/max-planning van Epicor Kinetic uit met Smart IP&O
  Epicor Kinetic kan de aanvulling beheren door te suggereren wat te bestellen en wanneer via op bestelpunten gebaseerd voorraadbeleid. Het probleem is dat het ERP-systeem vereist dat de gebruiker deze bestelpunten handmatig specificeert, of een rudimentaire "vuistregel"-aanpak gebruikt op basis van dagelijkse gemiddelden. In dit artikel zullen we de functionaliteit voor het bestellen van voorraad in Epicor Kinetic bespreken, de beperkingen ervan uitleggen en samenvatten hoe de voorraad kan worden verminderd en de voorraad kan worden geminimaliseerd door de robuuste voorspellende functionaliteit te bieden die ontbreekt in Epicor. […]

  Voorraadoptimalisatie voor fabrikanten, distributeurs en MRO

  • Algemene bestellingen Slimme softwarevraag en voorraadplanning HDAlgemene bestellingen
   Onze klanten zijn geweldige docenten die ons altijd hebben geholpen de kloof tussen leerboektheorie en praktische toepassing te overbruggen. Een goed voorbeeld gebeurde meer dan twintig jaar geleden, toen we kennismaakten met het fenomeen van intermitterende vraag, dat veel voorkomt bij reserveonderdelen, maar zeldzaam is bij de afgewerkte producten die worden beheerd door onze oorspronkelijke klanten die werkzaam zijn in verkoop en marketing. Deze onthulling leidde al snel tot onze vooraanstaande positie als leveranciers van software voor het beheren van voorraden reserveonderdelen. Ons laatste stukje scholing betreft 'algemene bestellingen'. […]
  • Plaats stukken met de hand om een pijl te bouwenProbabilistische prognoses voor intermitterende vraag
   De nieuwe prognosetechnologie is afgeleid van probabilistische prognoses, een statistische methode die zowel de gemiddelde productvraag per periode als de voorraadbehoeften op het niveau van de klantenservice nauwkeurig voorspelt. […]
  • Engineering op bestelling bij Kratos Space - beschikbaarheid van onderdelen een strategisch voordeel maken
   De Kratos Space-groep binnen National Security-technologie-innovator Kratos Defense & Security Solutions, Inc., produceert COTS-software en componentproducten voor ruimtecommunicatie - waardoor de beschikbaarheid van onderdelen een strategisch voordeel wordt […]
  • houten-figuren-van-mensen-en-een-magneet-team-management-magazijninventarisBeheer van de inventaris van gepromote artikelen
   In een eerder bericht besprak ik een van de neteligere problemen waarmee vraagplanners soms worden geconfronteerd: het werken met gegevens over productvraag die worden gekenmerkt door wat statistici scheefheid noemen - een situatie die kostbare voorraadinvesteringen kan vergen. Dit soort problematische gegevens is te vinden in verschillende scenario's. In ten minste één geval, de combinatie van intermitterende vraag en zeer effectieve verkoopacties, leent het probleem zich voor een effectieve oplossing. […]