De slimme voorspeller

Het nastreven van best practices op het gebied van vraagplanning,

prognoses en voorraadoptimalisatie

Door de voorraadniveaus te optimaliseren met behulp van de beste voorspellingen van de toekomstige vraag, kunnen enorme kostenbesparende efficiënties worden bereikt. Bekendheid met de basisprincipes van prognoses is een belangrijk onderdeel van effectief zijn met de softwaretools die zijn ontworpen om deze efficiëntie te benutten. Deze beknopte introductie (de eerste in een korte reeks blogposts) biedt de drukbezette professional een inleiding in de basisideeën die u nodig heeft bij het maken van prognoses. Hoe evalueert u uw prognose-inspanningen en hoe betrouwbaar zijn de resultaten?

Een goede voorspelling is 'onbevooroordeeld'. Het legt de voorspelbare structuur correct vast in de vraaggeschiedenis, waaronder: trend (een regelmatige toename of afname van de vraag); seizoensgebondenheid (cyclische variatie); speciale evenementen (bijv. verkoopacties) die van invloed kunnen zijn op de vraag of een kannibaliserend effect kunnen hebben op andere artikelen; en andere, macro-economische gebeurtenissen.

Met "onbevooroordeeld" bedoelen we dat de geschatte voorspelling niet te hoog of te laag is; het is even waarschijnlijk dat de werkelijke vraag boven of onder de voorspelde vraag ligt. Beschouw de voorspelling als uw beste schatting van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Als die voorspelling "onbevooroordeeld" is, zal het algemene beeld laten zien dat metingen van de werkelijke toekomstige vraag de prognoses zullen "brullen" - in evenwicht verdeeld boven en onder voorspellingen door de gelijke kansen.

Je kunt dit zien alsof je een artillerieofficier bent en het jouw taak is om met je kanon een doelwit te vernietigen. Je richt je kanon ("de voorspelling") en schiet dan en ziet hoe de granaten vallen. Als je het kanon correct hebt gericht (een "onbevooroordeelde" voorspelling produceert), zullen die granaten het doelwit "steunen"; sommige granaten vallen vooraan en sommige granaten vallen achterop, maar sommige granaten raken het doelwit. De vallende granaten kunnen worden gezien als de "daadwerkelijke vraag" die in de toekomst zal ontstaan. Als je goed hebt voorspeld (je kanon goed hebt gericht), dan zullen die actuals de prognoses ondersteunen en zowel boven als onder de prognose vallen.

Als je eenmaal een “onbevooroordeelde” voorspelling hebt verkregen (met andere woorden, je hebt je kanon correct gericht), is de vraag: hoe nauwkeurig was je voorspelling? Als we het voorbeeld van de artillerie gebruiken, hoe groot is het bereik rond het doelwit waarin uw granaten vallen? U wilt een zo klein mogelijk bereik hebben. Een goede voorspelling is er een met de minimaal mogelijke "spreiding" rond het doel.

Echter, alleen omdat de werkelijke waarden sterk rond de voorspelling vallen, wil nog niet zeggen dat u een slechte voorspelling hebt. Het kan alleen maar aangeven dat u een zeer "volatiele" vraaggeschiedenis heeft. Nogmaals, als je het artillerievoorbeeld gebruikt, als je begint te schieten in een orkaan, zou je moeten verwachten dat de granaten met een grote fout rond het doelwit vallen.

Uw doel is om een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling te verkrijgen met de gegevens waarover u beschikt. Als die gegevens erg vluchtig zijn (je fotografeert in een orkaan), dan zou je een grote fout moeten verwachten. Als uw gegevens stabiel zijn, kunt u een kleine fout verwachten en zullen uw werkelijke waarden dicht bij de voorspelling liggen: u fotografeert op een heldere dag!

Om zowel het nut van uw prognoses als de mate van voorzichtigheid bij het toepassen ervan te begrijpen, moet u kunnen beoordelen en meten hoe goed uw prognose presteert. Hoe goed schat het in wat er werkelijk gebeurt? SmartForecasts doet dit automatisch door zijn "glijdende simulatie" door de geschiedenis te laten lopen. Het simuleert "voorspellingen" die zich in het verleden hadden kunnen voordoen. Een ouder deel van de geschiedenis, zonder de meest recente cijfers, wordt geïsoleerd en gebruikt om prognoses op te bouwen. Omdat deze prognoses vervolgens 'voorspellen' wat er in het meer recente verleden zou kunnen gebeuren - een periode waarvoor u al werkelijke vraaggegevens hebt - kunnen de prognoses worden vergeleken met de echte recente geschiedenis.

Op deze manier kan SmartForecasts empirisch de werkelijke voorspellingsfout berekenen - en die fouten zijn nodig om de veiligheidsvoorraad correct in te schatten. Veiligheidsvoorraad is de hoeveelheid extra voorraad die u nodig heeft om rekening te houden met de verwachte fout in uw prognoses. In een volgend essay, zal ik bespreken hoe we onze geschatte prognosefout gebruiken (via de glijdende simulatie van SmartForecasts) om veiligheidsvoorraden correct in te schatten.

Nelson Hartunian, PhD, was medeoprichter van Smart Software, was voorheen President en houdt er momenteel toezicht op als voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft op verschillende momenten leiding gegeven aan softwareontwikkeling, verkoop en klantenservice.

Laat een reactie achter

gerelateerde berichten

Dagelijkse vraagscenario's

Dagelijkse vraagscenario's

In deze videoblog leggen we uit hoe tijdreeksvoorspellingen naar voren zijn gekomen als een cruciaal hulpmiddel, vooral op dagelijks niveau, waarmee Smart Software sinds de oprichting ruim veertig jaar geleden pionierde. De evolutie van bedrijfspraktijken van jaarlijkse naar meer verfijnde temporele stappen zoals maandelijkse en nu dagelijkse data-analyse illustreert een significante verschuiving in operationele strategieën.

Leren van voorraadmodellen

Leren van voorraadmodellen

In deze videoblog wordt een cruciaal aspect van voorraadbeheer in de schijnwerpers gezet: de analyse en interpretatie van voorraadgegevens. De focus ligt specifiek op een dataset van een openbaar vervoersbedrijf met details over reserveonderdelen voor bussen.

De methoden voor voorspelling

De methoden voor voorspelling

Software voor vraagplanning en statistische prognoses speelt een cruciale rol in effectief bedrijfsbeheer door functies te integreren die de nauwkeurigheid van prognoses aanzienlijk verbeteren. Een belangrijk aspect is het gebruik van op afvlakking gebaseerde of extrapolatieve modellen, waardoor bedrijven snel voorspellingen kunnen doen die uitsluitend op historische gegevens zijn gebaseerd. Deze basis, geworteld in prestaties uit het verleden, is cruciaal voor het begrijpen van trends en patronen, vooral in variabelen zoals verkoop of productvraag. Voorspellingssoftware gaat verder dan louter data-analyse door de combinatie van professioneel oordeel met statistische voorspellingen mogelijk te maken, waarbij wordt erkend dat prognoses geen one-size-fits-all-proces zijn. Deze flexibiliteit stelt bedrijven in staat menselijke inzichten en sectorkennis in het voorspellingsmodel op te nemen, waardoor een genuanceerdere en nauwkeurigere voorspelling wordt gegarandeerd.

recente berichten

 • Onzekerheid overwinnen met technologie voor service- en voorraadoptimalisatieOnzekerheid overwinnen met technologie voor service- en voorraadoptimalisatie
  In this blog, we will discuss today's fast-paced and unpredictable market and the constant challenges businesses face in managing their inventory and service levels efficiently. The main subject of this discussion, rooted in the concept of "Probabilistic Inventory Optimization," focuses on how modern technology can be leveraged to achieve optimal service and inventory targets amidst uncertainty. This approach not only addresses traditional inventory management issues but also offers a strategic edge in navigating the complexities of demand fluctuations and supply chain disruptions. […]
 • Dagelijkse vraagscenario's Smart 2Dagelijkse vraagscenario's
  In deze videoblog leggen we uit hoe tijdreeksvoorspellingen naar voren zijn gekomen als een cruciaal hulpmiddel, vooral op dagelijks niveau, waarmee Smart Software sinds de oprichting ruim veertig jaar geleden pionierde. De evolutie van bedrijfspraktijken van jaarlijkse naar meer verfijnde temporele stappen zoals maandelijkse en nu dagelijkse data-analyse illustreert een significante verschuiving in operationele strategieën. […]
 • De kosten als u niets doet met uw voorraadplanningssystemenDe kosten van spreadsheetplanning
  Bedrijven die afhankelijk zijn van spreadsheets voor vraagplanning, prognoses en voorraadbeheer worden vaak beperkt door de inherente beperkingen van de spreadsheet. Dit artikel onderzoekt de nadelen van traditionele voorraadbeheerbenaderingen veroorzaakt door spreadsheets en de daarmee samenhangende kosten, en contrasteert deze met de aanzienlijke voordelen die worden behaald door het omarmen van de modernste planningstechnologieën. […]
 • Leren van voorraadmodellen Software AILeren van voorraadmodellen
  In deze videoblog wordt een cruciaal aspect van voorraadbeheer in de schijnwerpers gezet: de analyse en interpretatie van voorraadgegevens. De focus ligt specifiek op een dataset van een openbaar vervoersbedrijf met details over reserveonderdelen voor bussen. […]
 • De methoden voor het voorspellen van softwareDe methoden voor voorspelling
  Software voor vraagplanning en statistische prognoses speelt een cruciale rol in effectief bedrijfsbeheer door functies te integreren die de nauwkeurigheid van prognoses aanzienlijk verbeteren. Een belangrijk aspect is het gebruik van op afvlakking gebaseerde of extrapolatieve modellen, waardoor bedrijven snel voorspellingen kunnen doen die uitsluitend op historische gegevens zijn gebaseerd. Deze basis, geworteld in prestaties uit het verleden, is cruciaal voor het begrijpen van trends en patronen, vooral in variabelen zoals verkoop of productvraag. Voorspellingssoftware gaat verder dan louter data-analyse door de combinatie van professioneel oordeel met statistische voorspellingen mogelijk te maken, waarbij wordt erkend dat prognoses geen one-size-fits-all-proces zijn. Deze flexibiliteit stelt bedrijven in staat menselijke inzichten en sectorkennis in het voorspellingsmodel op te nemen, waardoor een genuanceerdere en nauwkeurigere voorspelling wordt gegarandeerd. […]

  Voorraadoptimalisatie voor fabrikanten, distributeurs en MRO

  • Waarom MRO-bedrijven aanvullende software voor serviceonderdelenplanning en inventarisatie nodig hebbenWaarom MRO-bedrijven aanvullende software voor serviceonderdelenplanning en inventarisatie nodig hebben
   MRO-organisaties bestaan in een breed scala van industrieën, waaronder openbaar vervoer, elektriciteitsbedrijven, afvalwater, waterkracht, luchtvaart en mijnbouw. Om hun werk gedaan te krijgen, gebruiken MRO-professionals Enterprise Asset Management (EAM) en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Deze systemen zijn ontworpen om veel taken uit te voeren. Gezien hun kenmerken, kosten en uitgebreide implementatievereisten wordt aangenomen dat EAM- en ERP-systemen het allemaal kunnen. In dit bericht vatten we de behoefte aan aanvullende software samen die zich richt op gespecialiseerde analyses voor voorraadoptimalisatie, prognoses en planning van serviceonderdelen. […]
  • Vraag naar reserveonderdelen voorspellen-een-ander-perspectief-voor-planning-service-onderdelenDe voorspelling is belangrijk, maar misschien niet zoals u denkt
   Waar of niet waar: de prognose is niet van belang voor het voorraadbeheer van reserveonderdelen. Op het eerste gezicht lijkt deze verklaring duidelijk onjuist. Prognoses zijn immers cruciaal voor het plannen van de voorraadniveaus, toch? Het hangt ervan af wat je onder ‘voorspelling’ verstaat. Als u een ouderwetse prognose met één cijfer bedoelt (“de vraag naar artikel CX218b zal volgende week 3 eenheden bedragen en de week erna 6 eenheden”), dan nee. Als je de betekenis van voorspelling verruimt tot een kansverdeling die rekening houdt met onzekerheden in zowel vraag als aanbod, dan ja. […]
  • Waarom MRO-bedrijven zich zorgen moeten maken over overtollige voorraadWaarom MRO-bedrijven zich zorgen moeten maken over overtollige voorraad
   Geven MRO-bedrijven echt prioriteit aan het verminderen van de overtollige voorraad reserveonderdelen? Vanuit organisatorisch oogpunt blijkt uit onze ervaring dat dit niet noodzakelijk het geval is. Discussies in de bestuurskamer gaan doorgaans over het uitbreiden van wagenparken, het verwerven van nieuwe klanten, het voldoen aan Service Level Agreements (SLA's), het moderniseren van de infrastructuur en het maximaliseren van de uptime. In bedrijfstakken waar activa die worden ondersteund door reserveonderdelen honderden miljoenen kosten of aanzienlijke inkomsten genereren (bijvoorbeeld de mijnbouw of de olie- en gassector), doet de waarde van de voorraad nauwelijks de wenkbrauwen fronsen en hebben organisaties de neiging grote hoeveelheden buitensporige voorraden over het hoofd te zien. […]
  • Belangrijkste verschillen tussen voorraadplanning voor eindproducten en voor MRO en reserveonderdelenBelangrijkste verschillen tussen voorraadplanning voor eindproducten en voor MRO en reserveonderdelen
   In het huidige competitieve zakelijke landschap zijn bedrijven voortdurend op zoek naar manieren om hun operationele efficiëntie te verbeteren en meer inkomsten te genereren. Het optimaliseren van het beheer van serviceonderdelen is een vaak over het hoofd gezien aspect dat een aanzienlijke financiële impact kan hebben. Bedrijven kunnen de algehele efficiëntie verbeteren en aanzienlijke financiële opbrengsten genereren door de voorraad reserveonderdelen effectief te beheren. Dit artikel gaat in op de economische implicaties van geoptimaliseerd beheer van serviceonderdelen en hoe investeren in software voor voorraadoptimalisatie en vraagplanning een concurrentievoordeel kan opleveren. […]