Prognoses met de juiste gegevens

De slimme voorspeller

Het nastreven van best practices op het gebied van vraagplanning,

prognoses en voorraadoptimalisatie

Om de efficiëntievoordelen van prognoses te benutten, hebt u de meest nauwkeurige prognoses nodig: prognoses die zijn gebaseerd op de meest geschikte historische gegevens. De meeste discussies over dit probleem richten zich meestal op de voordelen van het gebruik van vraag versus verzendgeschiedenis - en ik zal hier later op ingaan. Maar laten we het eerst hebben over het gebruik van netto- versus brutogegevens.

Netto versus bruto geschiedenis

Veel planners zijn geneigd om netto-omzetgegevens te gebruiken om hun prognoses te maken. Systemen die verkopen volgen, registreren transacties wanneer ze plaatsvinden en aggregeren de resultaten in wekelijkse of maandelijkse periodieke totalen. In sommige gevallen worden geretourneerde aankopen in verkooprecords als negatieve verkopen verantwoord en wordt een nettototaal berekend. Deze nettocijfers, die vaak echte verkooppatronen maskeren, worden ingevoerd in het prognosesysteem. De gebruikte historische gegevens geven eigenlijk een verkeerd beeld van wat de klant wilde en wanneer hij het wilde. Dit wordt meegenomen in de prognose, met minder dan optimale resultaten.

(meer…)