Bottom Line-strategieën voor de planning van reserveonderdelen

Het beheer van reserveonderdelen brengt tal van uitdagingen met zich mee, zoals onverwachte storingen, veranderende schema's en inconsistente vraagpatronen. Traditionele prognosemethoden en handmatige benaderingen zijn niet effectief in het omgaan met deze complexiteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, schetst deze blog de belangrijkste strategieën die prioriteit geven aan serviceniveaus, probabilistische methoden gebruiken om bestelpunten te berekenen, het voorraadbeleid regelmatig aanpassen en een speciaal planningsproces implementeren om overmatige voorraad te voorkomen. Verken deze strategieën om de inventaris van reserveonderdelen te optimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Onder aan de streep vooraf

1. Voorraadbeheer is Risicomanagement.

2. Kan risico's niet goed of op schaal beheren subjectieve planning - Noodzaak om service versus kosten te kennen.

3. Dat is het niet variabiliteit van vraag en aanbod dat is het probleem – het is hoe je ermee omgaat.

4. Reserveonderdelen hebben periodieke vraag naar dus traditionele methoden werken niet.

5.Vuistregel benaderingen houden geen rekening met de variabiliteit van de vraag en wijzen voorraad verkeerd toe.

6.Gebruik Service Level Driven Planning  (afwegingen tussen service en kosten) om voorraadbeslissingen te stimuleren.

7.Probabilistisch benaderingen zoals Bootstrapping nauwkeurige schattingen van bestelpunten opleveren.

8.Onderdelen classificeren en wijs doelen op serviceniveau toe per klasse.

9.Kalibreer vaak opnieuw - duizenden onderdelen hebben oude, verouderde bestelpunten.

10.Herstelbare onderdelen speciale behandeling nodig hebben.

 

Concentreer u op de echte grondoorzaken

Bottom Line-strategieën voor de planning van reserveonderdelen Oorzaken

Intermittent Demand

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen met wisselende vraag

 

 • Langzaam bewegend, onregelmatig of sporadisch met een groot percentage nulwaarden.
 • Waarden die niet gelijk zijn aan nul worden willekeurig gemengd – spikes zijn groot en gevarieerd.
 • Is niet klokvormig (de vraag is niet normaal verdeeld rond het gemiddelde.)
 • Ten minste 70% van de onderdelen van een typisch nutsbedrijf wordt met tussenpozen gevraagd.

Bottom Line-strategieën voor de planning van reserveonderdelen 4

 

Normale vraag

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen met wisselende vraag

 • Zeer weinig periodes zonder vraag (uitzondering zijn seizoensgebonden onderdelen.)
 • Vertoont vaak trend-, seizoens- of cyclische patronen.
 • Lagere niveaus van vraagvariabiliteit.
 • Is klokvormig (de vraag is normaal verdeeld rond het gemiddelde.)

Bottom Line-strategieën voor de planning van reserveonderdelen 5

Ga niet af op gemiddelden

Bottom Line-strategieën voor planningsgemiddelden van reserveonderdelen

 • OK voor het bepalen van typisch gebruik gedurende langere tijd.
 • Voorspelt vaak meer "nauwkeurig" dan sommige geavanceerde methoden.
 • Maar... onvoldoende om te bepalen wat je in voorraad moet hebben.

 

Buffer niet met veelvouden van gemiddelden

Voorbeeld: twee even belangrijke onderdelen, dus laten we ze hetzelfde behandelen.
We zullen meer bestellen wanneer Voorraad ≤ 2 x Gem. Levertijd Vraag.

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen met meerdere gemiddelden

 

Gebruik Service Level-afwegingscurven om de veiligheidsvoorraad te berekenen

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen op serviceniveau

Standaard Normale Kansen

OK voor normale vraag. Werkt niet met periodieke vraag!

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen Standaardkansen

 

Gebruik geen normale (klokvormige) verdelingen

 • U krijgt de afwegingscurve verkeerd:

- u richt zich bijvoorbeeld op 95% maar bereikt 85%.

- u richt zich bijvoorbeeld op 99% maar bereikt 91%.

 • Dit is een enorme misser met kostbare implicaties:

– U slaat vaker een voorraad op dan verwacht.

– U begint met het toevoegen van subjectieve buffers ter compensatie en vervolgens met overstock.

– Gebrek aan vertrouwen/twijfelen aan output verlamt de planning.

 

Waarom traditionele methoden mislukken bij intermitterende vraag: 

Traditionele methoden zijn niet ontworpen om kernproblemen in het beheer van reserveonderdelen aan te pakken.

Behoefte: Kansverdeling (niet klokvormig) van vraag over variabele doorlooptijd.

 • Get: Voorspelling van gemiddeld vraag in elke maand, geen totaal over de doorlooptijd.
 • Get: vastgeschroefd model van variabiliteit, meestal het normale model, meestal verkeerd.

Behoefte: blootstelling van afwegingen tussen beschikbaarheid van artikelen en voorraadkosten.

 • Krijg: niets van dit alles; krijg in plaats daarvan veel inconsistente, ad-hocbeslissingen.

 

Gebruik statistische bootstrapping om de verdeling te voorspellen:

Benut vervolgens de distributie om het voorraadbeleid te optimaliseren.

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen Distributie voorspellen

 

Hoe werkt Bootstrapping?

24 maanden historische vraaggegevens.

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen Bootstrapping 1

Bootstrap-scenario's voor een doorlooptijd van 3 maanden.

Bottom Line-strategieën voor het plannen van reserveonderdelen Bootstrapping 2

Bootstrapping bereikt het doel van het serviceniveau met een nauwkeurigheid van bijna 100%!

 • Nationale opslagoperatie.

Taak: voorraadniveaus voorspellen voor 12.000 periodiek gevraagde SKU's op serviceniveaus 95% en 99%

Resultaten:

Op serviceniveau 95% was 95.23% niet op voorraad.

Op serviceniveau 99% was 98.66% niet op voorraad.

Dit betekent dat u kunt vertrouwen op output om verwachtingen te scheppen en met vertrouwen gerichte voorraadaanpassingen door te voeren die de voorraad verlagen en de service verbeteren.

 

Stel doelserviceniveaus in op basis van bestelfrequentie en -omvang

Stel beoogde serviceniveaus in op basis van de bestelfrequentie

 

Herbestelpunten regelmatig opnieuw kalibreren

 • Statische ROP's veroorzaken overschotten en tekorten.
 • Naarmate de doorlooptijd toeneemt, neemt ook de ROP toe en vice versa.
 • Naarmate het gebruik afneemt, moet de ROP dat ook doen en vice versa.
 • Hoe langer u wacht met herijken, hoe groter de onbalans.
 • Bergen onderdelen te vroeg of te laat besteld.
 • Verspilt de tijd van kopers door de verkeerde bestellingen te plaatsen.
 • Wekt wantrouwen in systemen en dwingt gegevenssilo's af.

Herbestelpunten regelmatig opnieuw kalibreren

Doe plannen draaibaar (Onderdelen repareren) Anders

Plan Rotables (onderdelen repareren) anders

 

Overzicht

1. Voorraadbeheer is Risicomanagement.

2. Kan risico's niet goed of op schaal beheren subjectieve planning - Noodzaak om service versus kosten te kennen.

3. Dat is het niet variabiliteit van vraag en aanbod dat is het probleem – het is hoe je ermee omgaat.

4. Reserveonderdelen hebben periodieke vraag naar dus traditionele methoden werken niet.

5.Vuistregel benaderingen houden geen rekening met de variabiliteit van de vraag en wijzen voorraad verkeerd toe.

6.Gebruik Service Level Driven Planning  (afwegingen tussen service en kosten) om voorraadbeslissingen te stimuleren.

7.Probabilistisch benaderingen zoals Bootstrapping nauwkeurige schattingen van bestelpunten opleveren.

8.Onderdelen classificeren en wijs doelen op serviceniveau toe per klasse.

9.Kalibreer vaak opnieuw - duizenden onderdelen hebben oude, verouderde bestelpunten.

10.Herstelbare onderdelen speciale behandeling nodig hebben.

 

Software voor planning van reserveonderdelen

De prognosesoftware voor serviceonderdelen van Smart IP&O maakt gebruik van een uniek empirisch probabilistische voorspelling nadering die is ontworpen voor intermitterende vraag. Voor verbruikbare reserveonderdelen genereert onze gepatenteerde en APICS-bekroonde methode snel tienduizenden vraagscenario's zonder te vertrouwen op de aannames over de aard van vraagverdelingen die impliciet zijn in traditionele prognosemethoden. Het resultaat zijn zeer nauwkeurige schattingen van veiligheidsvoorraad, bestelpunten en serviceniveaus, wat leidt tot hogere serviceniveaus en lagere voorraadkosten. Voor repareerbare reserveonderdelen, Smart's Reparatie- en retourmodule simuleert nauwkeurig de processen van uitval en reparatie van onderdelen. Het voorspelt downtime, serviceniveaus en voorraadkosten in verband met de huidige roterende pool van reserveonderdelen. Planners weten hoeveel reserveonderdelen ze op voorraad moeten hebben om aan de serviceniveau-eisen op korte en lange termijn te voldoen en, in operationele omstandigheden, of ze moeten wachten tot reparaties zijn voltooid en weer in gebruik moeten worden genomen of dat ze extra servicereserveonderdelen van leveranciers moeten kopen, waardoor onnodige aankopen en reparaties worden vermeden. stilstand van apparatuur.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe deze functionaliteit onze klanten in de sectoren MRO, buitendienst, nutsvoorzieningen, mijnbouw en openbaar vervoer heeft geholpen hun voorraad te optimaliseren. U kunt de whitepaper hier ook downloaden.

 

 

Whitepaper: wat u moet weten over het voorspellen en plannen van service parts

 

Dit document beschrijft de gepatenteerde methodologie van Smart Software voor het voorspellen van de vraag, safety stocks en bestelpunten voor artikelen zoals service parts en componenten met een wisselende vraag, en geeft verschillende voorbeelden van klantensucces.

 

  Op scenario's gebaseerde prognoses versus vergelijkingen

  Waarom op scenario's gebaseerde planning planners helpt om risico's beter te beheren en betere resultaten te behalen.

  Als u dit leest, bent u waarschijnlijk een supply chain-professional met verantwoordelijkheden voor vraagprognose, voorraadbeheer of beide. Als je in de 21 . woontst eeuw, gebruik je een soort software om je te helpen je werk te doen. Maar wat doet uw software in wezen voor u?

  Van oudsher heeft software gediend als een leveringsvehikel voor vergelijkingen. Zelfs als je al vroeg in je leven hebt besloten dat jij en vergelijkingen niet met elkaar overweg kunnen, kunnen ze nog steeds iets voor je doen, en kun je ermee leven - op voorwaarde dat sommige software al die wiskunde op een veilige afstand houdt.

  Dit is prima, voor zover het gaat. Maar wij bij Smart Software denken dat u er beter aan doet door uw vergelijkingen in te ruilen voor scenario's. Meestal is het punt van een vergelijking om "het antwoord" te geven, meestal in de vorm van een getal, zoals in "de vraag van volgende maand naar SKUxxx zal 105 eenheden zijn." Dergelijke resultaten zijn nuttig, maar onvolledig.

  Prognoses kunnen worden gezien als een computerprobleem, maar het is nuttiger om het te zien als een oefening in risicobeheer. De voorspelling van de vergelijking van 105 eenheden bevat geen enkele indicatie van de onzekerheid in de voorspelling, hoewel die er altijd is. Het helpt u niet na te denken over plausibele onvoorziene omstandigheden: wat als er vraag is naar meer dan 105 eenheden? Wat als het voor minder dan 105 is? Kan het zo hoog worden als 130 of zo laag als 80? Is 80 zelfs in de verste verte waarschijnlijk?

  Dit is waar scenariogebaseerde analyse zijn voordeel laat zien. Een definitie van 'scenario' is 'een gepostuleerde opeenvolging van gebeurtenissen'. Onze definitie is uitgebreider: een scenario is "een gepostuleerde opeenvolging van gebeurtenissen en de bijbehorende waarschijnlijkheid van gebeuren." Scenario's zijn de ultieme what-if-planningstool. Voorspelling door vergelijking zal een vraag voor 105 eenheden voorspellen. Scenariovoorspelling levert een bundel mogelijke vraagcijfers op, sommige waarschijnlijker en andere minder. Als er weinig of geen scenario's zo laag als 80 zijn, kunt u die onvoorziene situatie laten gaan.

  Plus-of-min Hoeveel?

  Degenen die beter thuis zijn in op vergelijkingen gebaseerde voorspellingen, zouden kunnen protesteren dat op vergelijkingen gebaseerde software soms indicaties geeft van de "plus of min" van een voorspelling, compleet met een klokvormige curve die de relatieve waarschijnlijkheid van verschillende onvoorziene omstandigheden aangeeft. Wanneer u echter een perfecte klokvormige verdeling ziet, weet u dat u wordt gevraagd te vertrouwen op een theoretische veronderstelling die slechts soms geldig is.

  Scenarioprognoses zijn niet gebaseerd op die veronderstelling. In feite hoeven ze niet te vertrouwen op een vooraf bedachte wiskundige veronderstelling waarvan het belangrijkste verkoopargument is dat het de analyse vereenvoudigt. U hebt geen vereenvoudigde analyse nodig, u hebt een realistische analyse nodig op basis van feiten.

  Geavanceerde software produceert scenariovoorspellingen, niet alleen voor vraagplanning, maar ook voor voorraadbeheer. De vraag is een belangrijke input voor voorraadsoftware, samen met het gedrag van leveranciers zoals blijkt uit de doorlooptijden voor aanvullingen. Zowel vraag als aanbod moeten worden voorspeld als je de gevolgen wilt zien van bijvoorbeeld het kiezen van een bestelpunt van 15 en een bestelhoeveelheid van 25.

  Voorraadsystemen zijn wat 'padgevoelig' wordt genoemd, wat betekent dat een bepaalde reeks vraagwaarden andere prestaties zal opleveren dan dezelfde vraagwaarden in een andere volgorde. Als bijvoorbeeld al uw periodes met de hoogste vraag de een na de ander worden opgestapeld, zult u veel meer moeite hebben om de voorraad aan te houden dan wanneer dezelfde periodes met grote vraag uit elkaar liggen met tijd om tussendoor bij te vullen. Scenario's weerspiegelen deze verschillen in voldoende detail om gemiddelde prestatiestatistieken op te leveren die een afspiegeling zijn van de verschillende onvoorziene omstandigheden die inherent zijn aan onzekere vraag.

  Figuur 1 illustreert het verschil tussen een op vergelijkingen gebaseerde voorspelling en voorspellingsscenario's. De groene cellen houden 10 maanden vraag naar een reserveonderdeel. De blauwe cellen bevatten een op vergelijkingen gebaseerde voorspelling die vraagt om een gemiddelde vraag van 1,5 eenheden in de maanden 11, 12 en 13. De pistachekleurige cellen bevatten acht scenariovoorspellingen, hoewel onze software in de praktijk tienduizenden scenario's zou genereren. Nu komen de scenario's ook gemiddeld uit op 1,5 eenheden per maand, maar ze gaan verder en tonen de grote verscheidenheid aan manieren waarop de komende drie maanden zich zouden kunnen voordoen. Als u bijvoorbeeld verticaal leest, kan de maandelijkse vraag variëren van 0 tot 3. Als u horizontaal leest, kunnen de totalen voor drie maanden variëren van 0 tot 6, vergeleken met de op vergelijkingen gebaseerde schatting van 4,5. Als u doorgaat met dit speelgoedvoorbeeld, als u 5 eenheden bij de hand heeft en de doorlooptijd voor aanvulling langer is dan 3 maanden, zegt het op vergelijkingen gebaseerde model dat u de komende 3 maanden in orde zult zijn, maar de op scenario's gebaseerde resultaten zeggen dat u 1 kans op 8 (12.5%) kans op bevoorrading. Evenzo heeft u een serviceniveau van 87.5%. Als het onderdeel kritiek is en u streeft naar een 95%-serviceniveau, loopt u het risico uw doel voor artikelbeschikbaarheid te missen.

  Op scenario's gebaseerde prognoses versus vergelijkingen hd2

  Afbeelding 1: Vergelijking-gebaseerde en op scenario's gebaseerde voorspellingen

   

  Overzicht

  Onthoud dat op vergelijkingen gebaseerde prognoses u informatie geven, maar oppervlakkige informatie. Op scenario's gebaseerde prognoses kunnen u niet alleen vertellen welk resultaat het meest waarschijnlijk is, maar ook hoe betrouwbaar een verscheidenheid aan voorspellingen is - en dit stelt u in staat uw oordeel te geven over het balanceren van risico's en voorraadkosten - allemaal geautomatiseerd om te schalen naar een groot aantal catalogus van artikelen.