Inventory Optimization Best Practices

Smart Software

Inventory managers have the problem of handling tens or even hundreds of thousands of products, each with unique properties, demanding sophisticated and time-consuming calculations. The proactive management of big inventories becomes unfeasible in the absence of a systematic approach and effective analytic tools.

Without inventory optimization, businesses run the risk of overpaying and underperforming. Manufacturers, distributors, and MRO inventory managers frequently err on the side of caution when setting stocking levels to prevent expensive shortages. Establishing the ideal stock levels for manufacturers, distributors, and MRO should be a science, not an art.

Learn industry best practices on how to optimize inventory to save on costs, meet demand, and streamline your supply chain below.

Het Supply Chain Blame-spel: Top 3 excuses voor voorraadtekorten en -overschotten

Het Supply Chain Blame-spel: Top 3 excuses voor voorraadtekorten en -overschotten

De toeleveringsketen is de schuld geworden van bijna elk industrieel of kleinhandelsprobleem. Tekorten aan doorlooptijdvariabiliteit, slechte prognoses en problemen met slechte gegevens zijn levensfeiten, maar voorraadhoudende organisaties worden vaak verrast wanneer een van deze problemen zich voordoet. Dus nogmaals, wie is verantwoordelijk voor de chaos in de toeleveringsketen? Blijf deze blog lezen en we zullen proberen u te laten zien hoe u producttekorten en overstocking kunt voorkomen.

Lees meer
Voorraad beheren te midden van regimeverandering

Voorraad beheren te midden van regimeverandering

Als je de uitdrukking "regimeverandering" op het nieuws hoort, denk je meteen aan een beladen geopolitieke gebeurtenis. Statistici gebruiken de uitdrukking anders, op een manier die van groot belang is voor demand planning en voorraadoptimalisatie. Deze blog gaat over “regime change” in statistische zin, dat wil zeggen een grote verandering in het karakter van de vraag naar een voorraadartikel.

Lees meer
Goudlokje Voorraadniveaus

Goudlokje Voorraadniveaus

Misschien herinner je je het verhaal van Goudlokje uit je jeugd lang geleden. Soms was de pap te heet, soms te koud, maar een keer was het precies goed. Nu we volwassen zijn, kunnen we dat sprookje vertalen in een professioneel principe voor voorraadplanning: er kan te weinig of te veel voorraad zijn en er is een bepaald Goudlokje-niveau dat "precies goed" is. Deze blog gaat over het vinden van die sweet spot.

Lees meer
Voorraadplanning wordt interessanter

Voorraadplanning wordt interessanter

Just-In-Time (JIT) zorgt ervoor dat een fabrikant alleen de benodigde hoeveelheid produceert, en veel bedrijven negeren de risico's die inherent zijn aan het verminderen van voorraden. Gecombineerd met de toegenomen globalisering en nieuwe risico's van onderbreking van de bevoorrading, is er een overvloed aan voorraden. Dus hoe kun je te midden van al deze risico's en onzekerheid een realistisch plan voor JIT-inventarisatie uitvoeren? De basis van uw reactie zijn uw bedrijfsgegevens. Onzekerheid heeft twee bronnen: vraag en aanbod. Voor beide heb je de feiten nodig.

Lees meer

recente berichten

 • Epicor Prophet 21 with Forecasting Inventory PlanningExtend Epicor Prophet 21 with Smart IP&O’s Forecasting & Dynamic Reorder Point Planning
  Smart Inventory Planning & Optimization (Smart IP&O) can help with inventory ordering functionality in Epicor P21, reduce inventory, minimize stockouts and restore your organization’s trust by providing robust predictive analytics, consensus-based forecasting, and what-if scenario planning. […]
 • Supply Chain Math large-scale decision-making analyticsSupply Chain Math: Don’t Bring a Knife to a Gunfight
  Math and the supply chain go hand and hand. As supply chains grow, increasing complexity will drive companies to look for ways to manage large-scale decision-making. Math is a fact of life for anyone in inventory management and demand forecasting who is hoping to remain competitive in the modern world. Read our article to learn more. […]
 • Rijpe bebaarde monteur in uniform onderzoekt de machine en repareert deze in de fabriekService Parts Planning: Planning for consumable parts vs. Repairable Parts
  When deciding on the right stocking parameters for spare and replacement parts, it is important to distinguish between consumable and repairable servoce parts. These differences are often overlooked by inventory planning software and can result in incorrect estimates of what to stock. Different approaches are required when planning for consumables vs. repairable service parts. […]
 • Vier veelgemaakte fouten bij het plannen van aanvullingsdoelenVier veelgemaakte fouten bij het plannen van aanvullingsdoelen
  Hoe vaak herkalibreert u uw voorraadbeleid? Waarom? Leer hoe u belangrijke fouten kunt vermijden bij het plannen van aanvullingsdoelen door het proces te automatiseren, onderdelen opnieuw te kalibreren, targeting-prognosemethoden te gebruiken en uitzonderingen te bekijken. […]
 • Smart Software introduceert met genoegen onze serie webinars, exclusief aangeboden voor Epicor-gebruikers.Breid de prognoses en min/max-planning van Epicor Kinetic uit met Smart IP&O
  Epicor Kinetic kan de aanvulling beheren door te suggereren wat te bestellen en wanneer via op bestelpunten gebaseerd voorraadbeleid. Het probleem is dat het ERP-systeem vereist dat de gebruiker deze bestelpunten handmatig specificeert, of een rudimentaire "vuistregel"-aanpak gebruikt op basis van dagelijkse gemiddelden. In dit artikel zullen we de functionaliteit voor het bestellen van voorraad in Epicor Kinetic bespreken, de beperkingen ervan uitleggen en samenvatten hoe de voorraad kan worden verminderd en de voorraad kan worden geminimaliseerd door de robuuste voorspellende functionaliteit te bieden die ontbreekt in Epicor. […]

  Voorraadoptimalisatie voor fabrikanten, distributeurs en MRO

  • Algemene bestellingen Slimme softwarevraag en voorraadplanning HDAlgemene bestellingen
   Onze klanten zijn geweldige docenten die ons altijd hebben geholpen de kloof tussen leerboektheorie en praktische toepassing te overbruggen. Een goed voorbeeld gebeurde meer dan twintig jaar geleden, toen we kennismaakten met het fenomeen van intermitterende vraag, dat veel voorkomt bij reserveonderdelen, maar zeldzaam is bij de afgewerkte producten die worden beheerd door onze oorspronkelijke klanten die werkzaam zijn in verkoop en marketing. Deze onthulling leidde al snel tot onze vooraanstaande positie als leveranciers van software voor het beheren van voorraden reserveonderdelen. Ons laatste stukje scholing betreft 'algemene bestellingen'. […]
  • Plaats stukken met de hand om een pijl te bouwenProbabilistische prognoses voor intermitterende vraag
   De nieuwe prognosetechnologie is afgeleid van probabilistische prognoses, een statistische methode die zowel de gemiddelde productvraag per periode als de voorraadbehoeften op het niveau van de klantenservice nauwkeurig voorspelt. […]
  • Engineering op bestelling bij Kratos Space - beschikbaarheid van onderdelen een strategisch voordeel maken
   De Kratos Space-groep binnen National Security-technologie-innovator Kratos Defense & Security Solutions, Inc., produceert COTS-software en componentproducten voor ruimtecommunicatie - waardoor de beschikbaarheid van onderdelen een strategisch voordeel wordt […]
  • houten-figuren-van-mensen-en-een-magneet-team-management-magazijninventarisBeheer van de inventaris van gepromote artikelen
   In een eerder bericht besprak ik een van de neteligere problemen waarmee vraagplanners soms worden geconfronteerd: het werken met gegevens over productvraag die worden gekenmerkt door wat statistici scheefheid noemen - een situatie die kostbare voorraadinvesteringen kan vergen. Dit soort problematische gegevens is te vinden in verschillende scenario's. In ten minste één geval, de combinatie van intermitterende vraag en zeer effectieve verkoopacties, leent het probleem zich voor een effectieve oplossing. […]
   Probleem

   Voorraadinvesteringen onder controle houden en tegelijkertijd een hoog klantenservice niveau handhaven, is een constante evenwichtsoefening. Zonder de juiste controles groeit overtollige voorraad in uw hele supply chain, waardoor essentieel werkkapitaal wordt opgesloten dat de groei van uw bedrijf belemmert. Elke dag maakt het ERP-systeem inkooporder suggesties en productieorders op basis van planningsfactoren zoals safety stock, bestelpunten en Min/Max-niveaus. Door ervoor te zorgen dat deze inputs worden begrepen en voortdurend worden geoptimaliseerd, wordt een aanzienlijk beter rendement op uw voorraad activa gegenereerd. Helaas vertrouwen veel organisaties op vuistregels, institutionele kennis en "one-size-fits all" forecasting logica die alle items binnen een bepaalde groep hetzelfde service level doel toewijst. Deze benaderingen leveren suboptimaal beleid op dat ervoor zorgt dat de voorraadkosten stijgen en de serviceprestaties eronder lijden. Het probleem wordt alleen nog maar groter door de enorme hoeveelheid gegevens: duizenden artikelen die op meerdere locaties zijn opgeslagen, betekent dat planners niet de bandbreedte hebben om deze inventory drivers regelmatig proactief te beoordelen. Dit resulteert in verouderde bestelpunten, safety stock, bestelhoeveelheden en Min/Max-instellingen die verder bijdragen aan het probleem.

   Oplossing

   Smart Inventory Optimization (SIO™) is beschikbaar op Smart's Inventory Planning and Optimization Platform, Smart IP&O. Het biedt ondersteuning bij het nemen van beslissingen over voorraadbeleid en de middelen om uw planning van de safety stock te delen, samen te werken en de impact ervan te volgen. Dit kan miljoenen aan besparingen opleveren door de klantenservice te verbeteren en overtollige voorraden te verminderen. U kunt statistieken voorspellen zoals service level, opvulpercentage, bewaarkosten, bestelkosten en voorraadkosten. Gebruikers kunnen over- en understocks identificeren, het voorraadbeleid aanpassen wanneer de vraag verandert, voorgesteld beleid delen met andere belanghebbenden, feedback verzamelen en een consensus demand plan opstellen. En in tegenstelling tot traditionele demand planning oplossingen die gebaseerd zijn op vuistregels of vereisen dat de gebruiker willekeurig suboptimale service level doelen stelt, schrijft Smart Inventory Optimization de optimale service levels voor u voor. Gebruikers kunnen optioneel service level beperkingen toewijzen om ervoor te zorgen dat de optimalisatie-engine de bedrijfsregels respecteert. SIO biedt de vereiste parameters voor demand planning voor een verscheidenheid aan replenishment beleidslijnen, zoals bestelpunt/bestelhoeveelheid, min/max, safety stock planning en order tot niveaus.

   Registreer om de demo te bekijken

    

    Uw naam *

    Bedrijfsnaam *

    Werk email *

    Werktelefoon


    Met Smart Inventory Optimization kunt u:
    • Identificeer waar u over- en onderbevoorraad hebt.
    • Wijzig planningsparameters op basis van uw bedrijfsregels, servicedoelen en voorraadbudget.
    • Maak gebruik van de optimalisatielogica in SIO om planningsparameters en serviceniveaus voor te schrijven.
    • Vergelijk voorgesteld beleid met de benchmark.
    • Werk samen en ontwikkel een consensusinventarisatieplan.
    • Genereer automatisch herziene planningsparameters als de vraag en andere inputs veranderen.

    Smart Inventory Optimization

    Overtollige voorraad verminderen

    Optimale voorraadniveaus

    Verminder overtollige voorraad
    Service levels verbeteren
    Minimaliseer koperstransacties
    Maximaliseer het rendement op activa

    Identificeer voorraadrisico

    Organisatorische consensus

    Service levels in evenwicht brengen
    Identificeer stockout risk
    Identificeer overstocks
    Geen vingerwijzen

    Voorraad Magazijn Connectiviteit

    Operationele connectiviteit

    Proces afstemmen op strategische doelstellingen
    Team in staat stellen om "het zo te maken"
    Optimaliseren als de omstandigheden veranderen
    Resultaten doorgeven aan ERP

    Voor wie is Inventory Optimization bedoeld?

    Smart Inventory Optimization is voor leidinggevenden en zakelijke planners die:

    • Maximaal rendement halen uit voorraad activa.
    • Pak het probleem van highly variable of intermittent demand. aan.
    • Bemiddel de service versus kosten afwegingen tussen verschillende afdelingen.
    • Ontwikkel een herhaalbaar en efficiënt demand planning proces.
    • Geef het team de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het operationele plan is afgestemd op het strategische plan.
    Welke vragen kan Smart Inventory Optimization beantwoorden?
    • Wat is het best haalbare service level met het voorraadbudget?
    • Welke service levels leveren het maximale rendement op?
    • Als de lead time zouden toenemen, wat zou het dan kosten om de service te behouden?
    • Als ik de voorraad verminder, wat is dan de impact op de service?
    • Als de bestelhoeveelheid toeneemt, wat is dan de impact op service en kosten?
    • Wat is de bestelhoeveelheid die de bewaar- en bestelkosten in evenwicht houdt?
    Inventory forecasting voor de voorraadmanager

    Slimme voorraadoptimalisatie stelt u in staat om:

    • Voorspel serviceprestaties en voorraadkosten.
    • Evalueer de zakelijke impact van het 'wat-als'-voorraadbeleid.
    • Stem het voorraadbeleid af op de bedrijfsstrategie.
    • Breng een operationeel kader tot stand dat het planningsteam begeleidt.
    • Verminder de voorraad en verbeter de service.

     Download het productblad